CVČ Snina

Sviatok rusínskeho slova. Aj takto môžeme nazvať súťaž v prednese poézie, prózy, vlastnej tvorby, malých scénických foriem, duchovného prednesu a ľudového rozprávania v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov.

Organizátormi okresného kola bola Okresná organizácia ROS v Snine a Centrum voľného času v Snine. Účastníci tohto podujatia sa stretli už tradične v Klube kultúry Združenia vysídlencov vodárenskej nádrže STARINA, a to 25. mája 2022. Celé dopoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére.

Na pódiu sa vystriedalo 30 súťažiacich, ktorých prišlo podporiť, okrem učiteľov, aj niekoľko rodičov. Všetkých súťažiacich pozorne sledovala porota v zložení: Mgr. Mária Karatníková, Mgr. Marianna Runčáková a Bc. Kristián Huňara.

Víťazi každej kategórie budú reprezentovať náš okres na celoslovenskej súťaži 13.6.2022 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Tá je súčasťou oficiálnych osláv DŇA RUSÍNOV NA SLOVENSKU.

A na záver ešte jedno veľké poďakovanie JUDr. Tomášovi Kirňákovi. V súvislosti s týmto podujatím si nesmierne vážime jeho ústretovosť, podporu a nezištnú pomoc. Takým bol aj jeho, žiaľ už nebohý, dedko František Kirňák, na ktorého sme si v tento deň nemohli nespomenúť.

Prikladáme aj výsledky:

➡️ POÉZIA

🏆 0. kategória (MŠ a 1. roč. ZŠ)
🥇 1. Matej Darjanin, ZŠ s MŠ Ubľa
🥈 2. Mia Kerekaničová, ZŠ s MŠ Kalná Roztoka
Timea Bajzová, ZŠ s MŠ Kalná Roztoka
🥉 3. Alexis Wienerová, ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič

🏆 1. kategória (2. – 3. roč. ZŠ)
🥇 1. Nina Staroščáková, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
🥈 2. Nina Hrustičová, ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič
Barbora Bajzová, ZŠ s MŠ Kalná Roztoka
🥉 3. Kiara Sirková, ZŠ s MŠ Klenová

🏆 2. kategória (4. – 6. roč. ZŠ)
🥇 1. Natália Klepcová, ZŠ s MŠ Kalná Roztoka
Matej Vajda, ZŠ s MŠ Klenová
🥈 2. Rebeka Ruňaninová, ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič
🥉 3. Marek Fecák, ZŠ s MŠ Klenová
Kristián Rudy, ZŠ s MŠ Stakčín

🏆 3. kategória (7. – 9. roč. ZŠ)
🥇 1. Jana Čurhová, ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič
Bianka Banduričová, ZŠ s MŠ Ubľa

➡️ PRÓZA

🏆 2. kategória (4. – 6. roč. ZŠ)
🥇 1. Nela Gebrianová, ZŠ s MŠ Klenová
Paula Rosičová, ZŠ s MŠ Stakčín

🏆 3. kategória (7. – 9. roč. ZŠ
🥇 1. Ján Michalco, ZŠ s MŠ Ulič

➡️ DUCHOVNÝ PREDNES

🏆 3. kategória (7. – 9. roč. ZŠ)
🥇 1. Gabriela Gožová (ZŠ s MŠ Ubľa)

➡️ DIVADLO/MALÉ SCÉNICKÉ FORMY
🏆 1. kategória 2. – 3. roč. ZŠ)

🥇 1. ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič

🏆 3. kategória (7. – 9. roč. ZŠ)
🥇 1. ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič

Viac fotiek nájdete na našom Facebooku.