CVČ Snina

🍂 Plody jesene netradične 🍂

Príroda je v tomto jesennom období farebná ako maliarska paleta a ponúka tiež množstvo darov, tak prečo to nevyužiť a nepozvať si túto farebnú nádheru aj do našich príbytkov či školy? 😉

Jesenné dekorácie sa dajú umiestniť všade. Vedia o tom aj žiaci, ktorí si prišli do CVČ 25.10.2022 popoludní zasúťažiť na tému Plody jesene netradične 🍁

Z prírodných materiálov a v príjemnej tvorivej atmosfére postupne vznikali naozaj krásne dekorácie. Nápad, kreativita i celkove prevedenie….jednoducho, pastva pre oči 😍

🏆 Autorov najkrajších prác sme odmenili.

🥇 1. Zuzana Straková, ZŠ Komenského
🥈 2. Nina Volochová, ZŠ P. O. Hviezdoslava
Miriam Legemzová, ZŠ P. O. Hviezdoslava
🥉 3. Emily Štofiková, ZŠ P. O. Hviezdoslava
Nela Pavlíková, ZŠ Komenského
Srdečne blahoželáme 🥳

Viac fotiek nájdete na našom Facebooku.