CVČ Snina

Športové zápolenia, súťaže, tvorivé dielničky, zábava, výlety, skrátka letná pohoda 🌞

Aj tak by sme mohli stručne charakterizovať tento augustový denný tábor s rovnakým názvom. Bolo tam takmer všetko, čo deti baví a zaujíma. Športovalo sa v telocvični, v areáli CVČ, v krásnom prostredí Polonín v Uliči, pri Kvasnej vode v Pčolinom a v neposlednom rade aj v bazénoch Aquaruthenie vo Svidníku. Tohtoročné tvorivé dielničky boli zamerané suché plstenie a maľbu na plátno. Zaujali aj chlapcov – veľmi milé prekvapenie ⛱️

Naše výlety smerovali najprv do NP Poloniny (Ulič) so zastávkou na Starine. Týmto nádherným krajom nás sprevádzala Mgr. Iveta Buraľová a treba povedať, že veľa zaujímavostí sme sa od nej dozvedeli. Ešte raz ďakujeme 🌿

Neskôr sme sa vybrali do Svidníka a napokon pekné piatkové dopoludnie sme strávili v príjemnom prostredí pri Kvasnej vode v Pčolinom. Bol to pestrý táborový týždeň, veríme, že sa páčil aj deťom. Tým našim zo Sniny, ale aj tým, ktorí k nám prišli zo vzdialenejších miest – z Prešova, Bratislavy i ďalekého Španielska. Prajeme ešte krásny zvyšok letných prázdnin a tešíme sa na stretnutia aj pri ďalších našich aktivitách 🌊⛱☀️

Viac fotiek nájdete na našom Facebooku.