Stolný tenis žiakov a žiačok základných škôl

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo pre žiakov a žiačky základných  škôl  okresné kolo v stolnom tenise. Hralo sa v telocvični ZŠ Komenského v Snine dňa 15.10.2019 kat. žiakov a 16.10.2019 kat. žiačok. Poradie kat. chlapcov :

Teambuilding v Osadnom

Pekný víkend 12.10. – 13.10.2019 strávili členovia žiackeho parlamentu (ŽP) na teambuildingu v Osadnom. Keďže do ŽP prichádzajú každý rok noví členovia, toto bola výborná príležitosť na bližšie zoznámenie sa a stmelenie kolektívu. Okrem

OK Cezpoľný beh ZŠ a SŠ

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl okresné kolo v cezpoľnom behu. Okresného kola sa zúčastnilo 7 družstiev žiakov ZŠ,  6 družstiev žiačok ZŠ ,4 družstvá žiakov a

Návšteva observatória v Kolonici

Program v planetáriu pod umelou hviezdnou oblohou poskytol žiakom verný pohľad na nočnú oblohu a so sprievodným slovom lektora je silným zážitkom pre žiakov a aj pre učiteľov. Okrem informácií o areáli a práci

NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach

V piatok 14. 6. 2019 sa vybraní žiaci 5. ročníka základných škôl nášho okresu stretli v najvýchodnejšom cípe našej republiky v Novej Sedlici na okresnom kole súťaže o Poloninách. Už po 16 krát ju