Povinné zverejňovanie

Zmluvy, faktúry a objednávky v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme na portáli Digitálne mesto: