Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku

Druhé kolo nemčinárskej súťažnej trilógie malo vedomostno-zábavný charakter a pozostávalo z troch častí: čítanie s porozumení, slovná zásoba a opis obrázka. Tentokrát súťažilo osem trojčlenných družstiev zo ZŠ a OG nášho okresu, ktoré hodnotila odborná komisia. Toto kolo patrilo študentom z Gymnázia v Snine, ktoré v celkovom hodnotení obsadili prvé tri miesta. Srdečne blahoželáme:)

Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku
« 1 z 2 »