Ponuka krúžkov – školský rok 2020/2021

Po viac ako polročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa u nás od septembra znovu rozbieha krúžková činnosť. Zoznam krúžkov, ktoré v novom školskom roku otvárame, nájdete na plagáte vyššie, alebo na podstránke Krúžky.

Prihlášku do krúžku je potrebné doručiť do CVČ do 15. septembra 2020 spolu so súhlasom zákonného zástupcu:

Pozor! Od septembra 2020 sídlime v budove Elokovaného pracoviska ZŠ P.O. Hviezdoslava, 1. mája 12.