Denné tábory CVČ počas letných prázdnin

Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov organizujeme aj v tomto roku niekoľko denných letných táborov 🙂 

V prípade záujmu o účasť Vášho dieťaťa na našich táboroch je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť do CVČ (mailom, poštou alebo osobne) nasledovné dokumenty:

Tábor “Letný mix” sa uskutoční v budove Elokovaného pracoviska ZŠ P. O. H. – zraz detí bude pred hlavným vchodom budovy.

Ďalšie dokumenty:

  Poplatok za tábor, prosím, uhraďte vopred. Prihlášky budeme akceptovať až po zaplatení poplatku.

  Informácie k platbe:

  • Číslo účtu: SK33 0200 0000 0024 1938 6351

  • Variabilný symbol: 072020

  • Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

  Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na ďalšie spoločné nezabudnuteľné leto! 🙂

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky (057/762 24 18) alebo mailom (cvcsnina@centrum.sk).