Zoznam krúžkov v školskom roku 2022/2023

V prípade záujmu o zapísanie dieťaťa do záujmového útvaru je potrebné vyplniť a doručiť nám nasledujúce dokumenty:

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

  Babinec
  Dopraváčik
  Machuľka - výtvarný krúžok
  Mažoretky
  Mládežnícky parlament
  Výtvarno-kreatívny krúžok
  Žiacky parlament

 

Oddelenie športu a turistiky

  Futbal
  Florbal
  Pohybové hry
  Stolný tenis
  Šach
  Šerm
  Športové hry
  Taekwondo
  Turistický krúžok
  Túlavé topánky
  Volejbal
  Zápasenie