Zamestnanci CVČ Snina

Riaditeľ CVČ
Mgr. Michal Juško juskomichal@gmail.com 0907 949 686
Oddelenie kultúry, estetiky a spoločenských vied
Vlasta Ocetníková (zástupkyňa riaditeľa) vlastaa@centrum.sk 0907 617 664
Bc. Monika Katanová m.katanova@centrum.sk 0905 380 277
Oddelenie športu a turistiky
Mgr. Pavol Kirňak pavol.kirnak@gmail.com 0915 898 841
Mgr. Alena Jušková
cvcjuskova@gmail.com 0905 413 659
Nepedagogická zamestnankyňa – ekonomický úsek
Nadežda Volochová nada.volochova@gmail.com 0908 367 264