Pasovačka

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo v spolupráci so zápasníckym klubom Slávia v Snine pre žiakov základných škôl súťaž v pasovačke, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Elokovaného pracoviska ZŠ P.O.H. Tejto Pokračuj v čítaní…