Výsledky súťaží – školský rok 2018/2019


NP_Poloniny…výsledková_listina
Pexesový kráľ – výsledky
Liga šach vyhodnotenie
Liga florbal vyhodnotenie žiaci
Liga florbal vyhodnotenie dievčatá
Výsledková listina okresného kola Duchnovičov Prešov 2019
Vyhodnotenie súťaže Prednes v NJ
HOBBY_-_výsledková_listina
FUNNY_DAY_WITH_ENGLISH_-_výsledky
Výsledková listina OK vybíjaná žiačok ZŠ
Výsledková listina OK malý futbal dievčat ZŠ
Výsledková listina Memoriál J. Mochorovčáka v šachu
Výsledková listina OK Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ
Výsledková listina OK Malý futbal mladších žiakov ZŠ
Výsledková listina OK BiO D
Výsledková listina OK BiO E ZOOLÓGIA
Výsledková listina OK BiO E BOTANIKA
Výsledková listina okresného kola Chemickej olympiády
Výsledková listina OK Pytagoriády 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Výsledková listina OK MO Z6, Z7, Z8, 2019
Výsledková listina OK DO kat. F
Výsledková listina OK DO kat. E
Výsledková listina OK DO kat. D
Výsledková listina OK DO kat. C
Výsledková listina OK BIO C TPČ a Projekt SV a HN
Výsledková listina OK BIO C Projekt SV
Výsledková listina OK BIO C Projekt HN
Výsledková listina OK GO-ZŠ+OG
Výsledková listina OK bedminton žiakov ZŠ
Výsledková listina OK bedminton žiačok ZŠ
Výsledková listina OK Šaliansky Maťko J. C. Hronského
Výsledková listina OK MO Z9
Výsledková listina OK MO Z5
Výsledková listina okresného kola Olympiády v anglickom jazyku kat. 1B
Výsledková listina okresného kola Olympiády v anglickom jazyku kat. 1A
Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku – Hobby
Výsledková listina OK TO kat. A a B 2018-19
Výsledková listina OK OSJL C
SHAKESPEARE_’s_DAY_-_výsledky_OK