Výsledky súťaží – školský rok 2017/2018


Výsledková listina OK vybíjaná ZŠ
Výsledková listina Ok malý futbal žiakov
Výsledková listina OK malý futbal žiačok
Výsledková listina OK minifutbal žiakov a žiačok
Výsledková listina OK volejbal dievčat ZŠ
Výsledková listina OK BiO kat. D
Výsledková listina OK florbal žiakov ZŠ
Výsledková listina OK MO kat. Z6-8
Výsledková listina OK BIO kat. E Zoológia
Výsledková listina OK BIO kat. E Botanika
Výsledková listina OK futbal SŠ
Výsledková listina OK v basketbale žiakov ZŠ
Výsledková listina – Memorial J. Mochorovčáka
Výsledková listina OK Chemickej olympiády kat. D
My favourite book
Výsledková listina OK Pytagoriády kat. P 3-8
Výsledková listina OK florbal žiakov SŠ
Výsledková listina OK florbal žiačok SŠ
Výsledková listina OK streľba zo vzduchovky družstvá st. žiaci
Výsledková listina OK streľba zo vzduchovky družstvá ml. žiaci
Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády kat. C,D,E,F
Výsledková listina OK BIO C
Výsledková listina OK GO ZŠ+OGY
Výsledková listina OK Šaliansky Maťko
Výsledková listina OK MO kat. Z 5
Výsledková listina OK MO kat. Z 9
Výsledkové listiny OK OAJ kat. 1A,1B
Výsledková listina OK TO kat.A,B
Výsledková listina OK OSJL C
Výsledková listina Z každého rožku trošku s nemčinou…
Výsledková listina OK Na potulkách s angličtinou
Výsledková listina OK stolný tenis žiakov SŠ
Výsledková listina OK stolný tenis dievčat SŠ
Výsledková listina OK stolný tenis ZŠ chlapci
Výsledková listina OK stolný tenis ZŠ dievčatá
Výsledková listina OK Bedminton žiakov ZŠ
Výsledková listina OK Bedminton žiačok ZŠ
Výsledková listina OK futsal SŠ chlapci
Výsledková listina OK cezpoľný beh dievčat SŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh dievčat ZŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh chlapci SŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh chlapci ZŠ