Výsledky súťaží – školský rok 2016/2017

Na potulkách s angličtinou – výsledková listina
DUCHNOVIČOV PREŠOV 2017
Výsledková listina OK vybíjaná žiačok ZŠ
Výsledková listina OK minifutbal žiakov a žiačok ZŠ
Výsledková listina OK BiO D
Výsledková listina OK BiO E ZOOLÓGIA (1)
Výsledková listina OK BiO E BOTANIKA
Výsledková listina OK MO Z8 Z7 Z6
Výsledková listina OK Chemickej olympiády kat. D
Výsledková listina OK Pytagoriada
Na potulkách s angličtinou HOLIDAY-1
Výsledková listina OK bedminton žiakov ZŠ
Výsledková listina OK bedminton žiačok ZŠ
TALENTÁRIUM-1
Výsledková listina OK volejbal dievčat ZŠ
Výsledková listina OK BiO C
Výsledková listina OK DO C
Výsledková listina OK DO D
Výsledková listina OK DO E
Výsledková listina OK DO F
Výsledková listina OK florbal žiakov SŠ
Výsledková listina OK florbal žiačok SŠ
Výsledková_listina OK GO ZŠ+OGY
Výsledková listina OK Šaliansky Maťko
Výsledková listina OK Olympiády v anglickom jazyku kat. 1A, 1B
Výsledková listina OK MO 9. ročník
Výsledková listina OK MO 5. ročník
Výsledková listina OK Technickej olympiády
Výsledková listina SHAKESPEARE’s DAY
Výsledková listina Ok stolný tenis SŠ chlapci
Výsledková listina OK stolný tenis SŠ dievčatá
Výsledková listina OK šach – dievčatá
Výsledková listina OK šach – chlapci
Výsledková listina OK cezpoľný beh – dievčatá SŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh – dievčatá ZŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh – chlapci SŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh – chlapci ZŠ