Výsledky súťaží – školský rok 2015/2016


Výsledková listina OK volejbal žiačok ZŠ
Výsledková listina OK minifutbal ch+d
Výsledková listina OK Duchnovičov Prešov
Výsledková listina OK vybíjaná dievčat ZŠ
Výsledková listina OK malý futbal Dôvera dievčatá.
Výsledková listina OK malý futbal Dôvera chlapci
Výsledková listina OK MO Z 6-8
Výsledková listina OK florbal žiakov ZŠ
Výsledková listina OK volejbal žiakov ZŠ
Výsledková listina OK BIO E botanika
Výsledková listina OK BIO E zoológia
Výsledková listina OK EURÓPA v škole
Výsledková listina OK florbal žiačok ZŠ
Výsledková listina OK volejbal chlapcov SŠ
Vysledková listina OK CHO kat. D
Výsledková listina OK volejbal dievčat SŠ
Výsledkové listiny Pytagoriáda kat. P3-P8
Výsledková listina OK florbal žiakov SŠ
Výsledková listina OK florbal žiačok SŠ
Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády kat. C
Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády kat. D
Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády kat. E
Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády kat. F
Výsledková listina OK GO ZŠ+OGY
Výsledková listina OK BIO C
Výsledková listina OK MO Z5,Z9
Výsledková listina OK Olympiády v anglickom jazyku
Výsledková listina OK Technickej olympiády
Výsledková listina OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Výsledková listina OK stolný tenis chlapcov ZŠ
Výsledková listina OK stolný tenis dievčatá ZŠ
Výsledková listina OK stolný tenis chlapcov SŠ
Výsledková listina OK stolný tenis dievčatá SŠ
Výsledková listina OK futsal SŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh družstvá dievčatá SŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh družstvá dievčatá ZŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh družstvá chlapci SŠ
Výsledková listina OK cezpoľný beh družstvá chlapci ZŠ