Pripravujeme pre vás…

AKCIE na November

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

11.11.2019  – 17.11.2019  Týždeň aktivít ku Dňu študentstva:

  • 13.11.2019 12.30   4 proti 4 – vedomostno-zábavné popoludnie pre študentov SŠ, CVČ

Ocetníková

  • 15.11.2019 10.00 Ako ďalej, Snina – beseda s predstaviteľmi mesta a poslancami MZ,

veľká zasadačka MsÚ                  Ocetníková

  • 16.11.2019 8.00 Volejbalový turnaj, MŠH             Ocetníková
  • 17.11.2019     8.00    Futbalový turnaj, MŠH                Ocetníková

 

15.11.2019                   Záchranári v akcií, ŠZŠ Snina         Bc. Katanová

 

20.11.2019   10.00      Deň Guinessových rekordov -nezvyčajné rekordy, ŠZŠ Snina        Bc. Katanová

 

21.11.2019     8.30      Návšteva soľnej jaskyne v Humennom           Ocetníková

 

25.11.2019     8.30      Na potulkách s angličtinou I – SHAKESPEARE’s DAY, ZŠ Komenského Snina

Ocetníková

27.11.2019     7.30      OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C, ZŠ Komenského Snina

Ocetníková

28.11.2019     7.30     OK Technickej olympiády kat. A, B, SPŠ Snina                       Ocetníková

 

Oddelenie športu a turistiky

5.11.2019           Beh pre zdravie                                               10.00 hod. ŠZŠ Snina     Katanová

8.11.2019          Mix vybíjaná                                                     13.30 hod. ZŠ Študentská Snina Lenartová

14.11.2019         Rekreačné plávanie                                         15.00 hod. Plaváreň Humenné Kirňak

21.11.2019           Mix volejbal SŠ                                                 8.00 hod. SOŠ Snina Lenartová

24.11.2019           Mini liga futbal                                                 10.00 hod. EP POH Snina  Kirňak

26.11.2019           Liga šach                                                            8.00 hod. Dom kultúry Snina Lenartová

27.11.2019           Liga florbal ch.                                                  8.00 hod. EP POH Snina Lenartová

29.11.2019            Cvičme v rytme                                                10.00 hod. SŽŠ Snina  Katanová

30.11.2019            Výstup na Sninský kameň                               9.00 hod. CVČ Snina  Kirňak

AKCIE na Október

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

10.10.2019    9.30     Zdravo a chutne, ŠZŠ Snina     Katanová

  1. – 13.10.2019 Teambuilding pre členov ŽP, Osadné Ocetníková

18.10.2019    9.30      III. ročník súťaže Veselý chodník, ŠZŠ Snina    Katanová

21.10.2019   12.30     Výtvarná súťaž Z úcty k šedinám, CVČ Snina   Ocetníková

23.10.2019   13.00     Šarkaniáda, staré škvarové ihrisko pri nemocnici     Ocetníková

Oddelenie športu a turistiky

2.10.2019            OK cezpoľný beh ZŠ, SŠ                                  8.00 hod. Staré ihrisko Snina      Lenartová

8.10.2019            OK + liga šach                                                   8.00 hod. Dom kultúry               Lenartová

10.10.2019          Liga vo florbale d.                                            8.00 hod. ZŠ POH Snina              Lenartová

11.10.2019          Športujeme všetci                                            9.30 hod. SZŠ Snina                     Katanová

15.10.2019          OK stolný tenis ch. ZŠ                                      8.00 hod. ZŠ Komenského Snina Lenartová

16.10.2019          OK stolný tenis d. ZŠ                                         8.00 hod. Komenského Snina   Lenartová

17.10.2019          Futbalový mix pre ml. fut. talenty                  15.00 hod. MFK Snina                 Kirňak)

20.10.2019          Mini liga futbal                                                   10.00 hod. Snina                          Kirňak

22.10.2019          OK futsal SŠ                                                         8.00 hod. Športová hala Snina   Lenartová

23.10.2019          OK stolný tenis ch. SŠ                                         8.00 hod.  SŠI Snina                    Lenartová

24.10.2019          OK stolný tenis d. SŠ                                           8.00 hod. SŠI Snina                      Lenartová

24.10.2019          Športovo vzdelávacie popoludnie                    15.00 hod. CVČ Snina                  Kirňak

29.10.2019          Šikovný chlapec, šikovné dievča                        9.30 hod. SZŠ Snina                     Katanová

 

AKCIE na Jún

Oddelenie športu a turistiky

5.6.2019             Mix florbal                                      14.00 hod. ZŠ Komenského (Lenartová)

5.6.2019             Letná opekačka                                15.00 hod. RO Rybníky Snina (Kirňak)

6.6.2019             Liga florbal ch.                                 8.00 hod. Športová hala Snina (Lenartová)

6.6.2019             Mini olympiáda                                10.00 hod. ŠZŠ Snina (Katanová)

7.6.2019             Mix florbal                                        13.30 hod. ZŠ Študentská Snina (Lenartová)

9.6.2019              Letný beh predškolákov                   8.00 hod. MFK Snina   (CVČ Snina)

11.6.2019            Streľba zo vzduchovky                    12.00 hod. CSŠ Snina (Lenartová)

11.6.2019           Zápasnícke všeličo                           15.00  hod. EP POH Snina (Kirňak)

12.6.2019           Športové popoludnie                        13.00 hod. ZŠ Budovateľská (Katanová)

14.6.2019            NP Poloniny                                      8.00 hod.  Nová Sedlica (Lenartová)

14.6.2019           Vzdelávacie popoludnie v prírode    16.00 hod. Zraz MFŠ Snina (Kirňak)

16.6.2019           Miniliga futbal                                  10.00 hod. MFK Snina (Kirňak)

19.6.2019           Súťaž v bedmintone žiakov ZŠ        8.00 hod. ZŠ Komenského Snina (Lenartová)

20.6.2019             Mix vybíjaná ŠKD                        14.00 hod. ZŠ Študentská Snina (Lenartová)

20.6.2019             Plaváreň                                         15.00 hod. Plaváreň Humenné  (Kirňak)

23.6.2019             Miniliga futbal                               10.00 hod. MFK Snina (Kirňak)

24.6.2019             Kolobežka bežká                            10.00 hod. ŠZŠ Snina (Katanová)

25.6.2019              Hokejbal                                        15.00 hod. Ihrisko CCVČ Snina  (Kirňak)

27.6.2019              Mix volejbal                                 14.00 hod. ZŠ Študentská Snina   (Lenartová)

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

1.6.2019      15.00    Víkend otvorených parkov a záhrad – cesta rozprávkovým parkom, kaštieľ a okolie / Ocetníková /
4.6.2019        9.00    Prednes poézie, prózy a vlastnej tvorby v nemeckom jazyku, CVČ
(akcia preložená z mesiaca máj) / Ocetníková /
6.6.2019      13.00    Slávnostné vyhodnotenie projektov v anglickom jazyku – HOBBY, CVČ
/ Ocetníková /

10.6.2019      7.00    Celoslovenské finále súťaže Duchnovičov Prešov 2019 (účasť s postupujúcimi žiakmi z nášho okresu) Divadlo A. Duchnoviča, Prešov / Ocetníková /
12.6.2019    13.00    Pexesový kráľ/Pexesová kráľovná, CVČ / Ocetníková /
14.6.2019      8.00    NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach, Nová Sedlica
15.6.2019    10.30    Výlet do Košíc pre členov ZÚ CVČ / Ocetníková /

16.6.2019      7.00    Výstup na Sninský kameň  / Katanová /

19.6.2019      8.00    Návšteva observatória v Kolonici  / Katanová /
20.6.2019      9.00    Dopraváčik v praxi, MŠ Dukelských hrdinov / Ocetníková /

22.6.2019    17.00    Jánska noc v Mini ZOO / Katanová /
25.6.2019    13.00    Tvorivé dielne v prírode, Vihorlatský park  / Ocetníková /

25.6.2019    13.00    Zábavné koncoročné vyhodnotenie krúžkovej činnosti v areáli Mini ZOO / Katanová /

 

AKCIE na Máj

Oddelenie športu a turistiky

2.5.2019            OK minifutbal žiakov a žiačok ZŠ                              8.00 hod. MFK Snina (Lenartová)

3.5.2019             OK futbal ml. žiačok                                                    8.00 hod. MFK Snina(Lenartová)

9.5.3019             Workshop                                                                     15.00 hod CVČ Snina (Kirňak)

10.5.2019           OK vybíjaná žiačok  ZŠ                                                     8.00 hod.  Športová hala Snina (Lenartová

16.5.2019          Bežíme všetci                                                               10.00 hod.ŠZŠ Snina (Katanová)

17.5.2019            Športovo zábavné popoludnie ŠD                             13.00 hod. ZŠ Študentská Snina (Lenartová)

19.5.2019          Mini liga futbal 3.-4. roč.                                          10.00 hod. MFK Snina (Kirňak)

23.5.2019          Liga šach                                                                     8.00.hod.  Dom kultúry Snina(Lenartová)

23.5.2019            Taekwondo pre všetkých                                        10.00 hod. ŠZŠ Snina (Katanová)

24.5.2019            Liga florbal žiačok                                                     8.00 hod. Športová hala Snina  (Lenartová)

26.5.2019            Mini liga futbal 1.-2. roč.                                         10.00 hod. MFK Snina (Kirňak)

30.5.2019           Súťaž v bedmintone                                                       8.00 hod ZŠ Komenského Snina (Lenartová)

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

13.5.2019    9.00   Na potulkách s angličtinou III – Funny day with english, CVČ  (Ocetníková)

15.5.2019    8.30   Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku – prednes poézie, prózy
a vlastnej tvorby v nemeckom jazyku, CVČ     (Ocetníková)
16.5.2019    8.00   Týždeň modrého gombíka – verejná zbierka UNICEF Slovensko   (Ocetníková)
17.5.2019    8.00   Týždeň modrého gombíka – verejná zbierka UNICEF Slovensko   (Ocetníková)

20.5.2019  12.00   Slávik Slovenska 2019 – okresné kolo, CVČ   (Ocetníková)
24.5.2019    8.30   Duchnovičov Prešov – okresné kolo, Klub kultúry Starina   (Ocetníková)

27.5.2019              Hviezdy a oblohna – návšteva astronomického observatória Kolonica  (Bc. Katanová)

 

AKCIE na Apríl

Oddelenie športu a turistiky

3.4.2019              Florbalový mix                                                            15,30 hod. Komenského Snina (Lenartová)

10.4.2019           OK futbal žiakov SŠ                                                      8.00 hod.  MFK Snina (Lenartová)

11.4.2019            Workshop                                                                     15.30 hod. CVČ Snina  (Kirňak)

08.4.2019             Liga florbal ch.                                                             8.00.hod. Športová hala Snina (Lenartová)

15.4.2019             Liga šach                                                                      8.00 hod.  Dom kultúry Snina (Lenartová)

26.4.2019             ZŠ – kársky  päťboj                                                          8.00 hod. Športová hala Snina (Lenartová)

27.4.2019             Mini liga  3-4 roč.                                                        10.00 hod. MFK Snina (Kirňak)

28.4.2019             Mini liga 1-2 roč.                                                         10.00 hod. CVČ Snina  (Kirňak)

29.4.2019             OK futbal ml. ch. ZŠ                                                     8.00 hod. MFK Snina (Lenartová)

30.4.2019            OK futbal ml. d. ZŠ                                                       8.00 hod. MFK Snina (Lenartová)

 

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

9.4.2019     7.30      OK Matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8, ZŠ Študentská, Snina       Ocetníková

11.4.2019   13.00    Hľadanie veľkonočného pokladu, park pri nemocnici    Ocetníková

12.4.2019   10.30    Apríl – mesiac lesov, ŠZŠ Snina       Bc. Katanová
16.4.2019   7.30      OK Biologickej olympiády kat. E, ZŠ Komenského, Snina     Ocetníková
25.4.2019   7.30      OK Biologickej olympiády kat. D, ZŠ Komenského, Snina     Ocetníková

26.4.2019   10.30    Balónová show, ŠZŠ Snina    Bc. Katanová
30.4.2019   12.00    Memoriál Juraja Mochorovčáka v šachu, ZŠ Budovateľská, Snina    Ocetníková

AKCIE na Marec

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

7.3.2019       9.30       Abeceda hrou, ŠZŠ Snina     Bc. Katanová

12.3.2019     9.00       Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku – II. kolo súťaže, CVČ Snina     Ocetníková

13.3.2019     7.30       OK Fyzikálnej olympiády kat. E, F, ZŠ Komenského, Snina       Ocetníková

13.3.2019    10.30      Kniha – priateľ človeka, ŠZŠ Snina     Bc. Katanová

19.3.2019    10.00      Človek a kôň, ŠZŠ Snina    Bc. Katanová

22.3.2019     7.30       OK Chemickej olympiády kat. D, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina     Ocetníková

25.3.2019     8.30       Voda je život – vedomostno umelecká súťaž pre žiakov ZŠ, Dom Matice slovenskej, Snina   Ocetníková

26.3.2019     8.00       OK Pytagoriády kat. P3, P4, P5, ZŠ Študentská, Snina   Ocetníková

27.3.2019     8.00       OK Pytagoriády kat. P6, P7, P8, ZŠ Študentská, Snina   Ocetníková

29.3.2018   13.00       Môj obľúbený knižný hrdina – výtvarná súťaž, CVČ Snina   Ocetníková

Oddelenie športu a turistiky

1.3.2019              OK volejbal žiačok ZŠ         Lenartová                            8.00 hod. ZŠ Študentská Snina

5.3.2019              OK volejbal žiačok SŠ        Lenartová                             8.00 hod.  Športová hala Snina

7.3.2019               OK basketbal žiakov ZŠ    Lenartová                             8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

8.3.2019              OK volejbal žiakov SŠ        Lenartová                             8.00 hod.  Športová hala Snina

12.3.2019              Technická zručnosť fut.   Kirňak                                   15.00 hod. MFK  Snina

14.3.2019             OK florbal žiačok ZŠ         Lenartová                              8.00.hod.  Športová hala Snina

15.3.2019             OK florbal žiakov ZŠ        Lenartová                              8.00 hod. Športová hala Snina

17.3.2019             Miniliga futbal                 Kirňak                                    10.00 hod. Športová hala Snina

19.3.2019            Mix volejbal SŠ                Lenartová                              8.00 hod. SPŠ Snina

20.3.2019             Šikovný chlapec a dievča Katanová                             13.00 hod. ZŠ Budovateľská Snina

21.3.2018             Workshop futbalistov     Kirňak                                   15.30 hod. CVČ Snina

21.3.2019             Liga šach                            Lenartová                             8.00 hod. Dom kultúry Snina

22.3.2019             Liga florbal d.                    Lenartová                             8.00 hod. Športová hala Snina

26.3.2019             Zápasnícke všeličo           Kirňak                                     15.00 hod. EP 1. mája Snina

29.3.2019             Miss športu                       Lenartová                              12.30 hod. Športová hala Snina

AKCIE na Február

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

2.2.2019    18.00    Ples mladých, SOŠ Snina

 

7.2.2019      8.00    OK Geografickej olympiády, kat. E, F, G , ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

 

12.2.2019    8.00    OK Biologickej olympiády, kat. C, ZŠ Komenského Snina

 

13.2.2019    9.00     Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku – II. kolo, CVČ Snina

 

14.2.2019    8.00    OK Dejepisnej olympiády, kat. C, D, E, F, ZŠ Študentská Snina

 

14.2.2019    9.30    Valentínske dopoludnie, ŠZŠ Snina

 

18.2.2019  13.00    Záchranári v akcii, ZŠ Budovateľská Snina

 

20.2.2019  13.00    Snehuliakiáda, staré ihrisko pri autobusovej stanici

 

28.2.2019               Uzávierka II. kola súťaže Na potulkách s angličtinou – HOBBY

Oddelenie športu a turistiky

1.2.2019               Florbalový mix                   Lenartová                           9.00 hod. ZŠ Študentská Snina

8.2.2019               OK bedminton                  Lenartová                           8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

9.2.2019               Sánkarské preteky            Lenartová                          9.00 hod. Staré škvarové ihrisko

9.2.2019               CVČ Cup                              Kirňak                                 8.00 hod.  ZŠ  Športová hala

12.2.2019             Liga šach                            Lenartová                           8.00.hod.  Dom kultúry Snina

14.2.2019              Mix vybíjaná                     Lenartová                           14.00 hod. ZŠ Študentská Snina

14.2.2019            Workshop                          Kirňak                                  15.30 hod. CVČ Snina

15.2.2019             OK volejbal žiakov ZŠ      Lenartová                            8.00 hod. Športová hala

16.2.2019             Hry na ľade                       Kirňak                                   9.00 hod. CCVČ Snina

24.2.2019            Mini liga futbal                 Kirňak                                  10.00 hod. Športová hala Snina

26.2.2019              Liga florbal ch.                   Lenartová                           8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

27.2.2019            Cvičme v rytme                Katanová                              13.00 hod. ZŠ Budovateľská Snina

28.2.2019            Športovo zábavné dopol. Katanová                            9.30 hod. ŠZŠ Snina

28.2.2019            OK volejbal žiačok ZŠ       Lenartová                           8.00 hod. Športová hala Snina

 

AKCIE na Január

Oddelenie športu a turistiky

15.1.2019             Športové popoludnie na ľade           Kirňak                          15.30 hod. Ihrisko CCVČ

20.1.2019              Mini liga vo futbale                            Kirňak                          10.00 hod. Športová hala

24.1.2019              Workshop                                            Kirňak                          15.00 hod. CVČ Snina

24.1.2019              Liga šach                                               Lenartová                   8.00 hod. Dom kultúry

25.1.2019              Liga florbal dievčat                             Lenartová                    8.00 hod. Športová hala

25.1.2019              Florbalový turnaj                                Katanová                    9,30 hod. ŠZŠ Snina

26.1.2019               Florbalový mix                                    Lenartová                   9.00 hod. ZŠ Študentská Snina

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

16.1.2019  7.30   OK Olympiády v anglickom jazyku, kat. 1A, 1B, ZŠ Komenského, Snina
17.1.2019  7.30   OK Olympiády v nemeckom jazyku, kat. 1A, 1B, ZŠ Komenského, Snina
25.1.2019  8.30   OK súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, Dom Matice slovenskej, Snina
30.1.2019  7.30   OK Matematickej olympiády, kat. Z5 a Z9, ZŠ Študentská, Snina

 

AKCIE na December

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

5.12.2018  Deň s Mikulášom
9.00  MŠ Kukučínova Snina
10.00  MŠ Perečínska Snina
14.00 a 15.00 Kaštieľ Snina

6.12.2018  Deň s Mikulášom

Asi niet dieťaťa, ktoré by sa netešilo na darčeky od Mikuláša. Ten „náš“  na svojich pochôdzkach prišiel medzi deti do materských škôl na Kukučínovej a Perečínskej ulici v Snine v dopoludňajších hodinách a poobede potešil tých najmenších v sninskom kaštieli. Nebol však sám. Ako vždy, aj tento rok ho sprevádzal anjel a veselí čertíci, ktorí mu s rozdávaním darčekov pomáhali. Navštívili aj vás? :)

11.12.2018  Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku

Tento trojdielny cyklus podujatí v nemeckom jazyku otvorila súťaž na tému HOBBY. Žiaci si pripravili a odprezentovali  projekt na túto tému. Okrem jazykového prejavu porota hodnotila aj vizuálnu stránku projektu. Súťažiaci na prvých troch miestach v dvoch kategóriách obdržali diplomy a vecné ceny.

Oddelenie športu a turistiky

4.12.2018              Mix volejbal SŠ                     Lenartová                                       8.00 hod. Športová hala Snina

11.12.2018            Liga šach                                Lenartová                                       8.00 hod. Dom kultúry Snina

18.12.2018            Liga florbal ch.                      Lenartová                                       8.00 hod. Športová hala Snina

20.12.2018             Workshop                             Kirňak                                              15,30 hod. CVC Snina

21.12.2018           Športové všeličo                   Katanová                                        10.00 hod. ŠZŠ Snina

28.12.2018            Futbalový turnaj                  Kirňak                                               9.00 hod. Športová hala Snina

AKCIE na November

Oddelenie športu a turistiky

8.11.2018           OK stolný tenis žiakov ZŠ                                              8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

9.11.2018           OK stolný tenis  žiačok ZŠ                                             8.00 hod.  ZŠ Komenského Snina

14.11.2018         OK stolný tenis žiakov SŠ                                              8.00.hod.   SŠI Snina

15.11.2018          OK stolný tenis žiačok SŠ                                             8.00 hod.  SŠI Snina

15.11.2018         Workshop                                                                      15.30 hod. CVČ Snina  –  Kirňak

19.11.2018           Liga šach                                                                        8.00 hod. Dom kultúry Snina

22.11.2018           Liga florbal d.                                                                8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

25.11.2018           Mini liga                                                                         10.00 hod. Športová hala –  Kirňak

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

9.11.2018     9.30    Šikovný chlapec, šikovné dievča, ŠZŠ Snina   (Katanová)

12.11.2018     8.00    Volejbalový turnaj SŠ, MŠH    (Ocetníková)

13.11.2018   14.30    100 rokov republiky – workshop, CVČ   (Ocetníková)

15.11.2018   12.30    Ahoj Snina – súťažno-zábavné popoludnie pre SŠ, CVČ   (Ocetníková)

17.11.2018     8.00    Futbalový turnaj SŠ, MŠH     (Ocetníková)

26.11.2018     9.00    Na potulkách s angličtinou – SHAKESPEARE ’s DAY, CVČ  (Ocetníková)

28.11.2018     7.30     OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C, ZŠ Komenského Snina  (Ocetníková)

29.11.2018     7.30     OK Technickej olympiády kat. A, B, SPŠ Snina  (Ocetníková)

AKCIE na Október

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

12.10.2018     9.30  Veselý chodník, ŠZŠ   (Katanová)

17.10.2018   13.00  Šarkaniáda, Ihrisko pri EP ZŠ 1. mája (Ocetníková)

22.10.2018   12.30  Z úcty ku šedinám, výtvarná súťaž, CVČ  (Ocetníková

29.10.2018   17.00  Halloween v Mini ZOO   (Katanová)

29.10.2018   16.00  Halloweenska party, CVČ  (Ocetníková)

Oddelenie športu a turistiky

4.10.2018            OK cezpoľný beh ZŠ, SŠ                                                 8.00 hod. Staré ihrisko Snina

16.10.2018          Liga vo florbale ch.                                                         8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

18.10.2018          OK futsal SŠ                                                                     8.00 hod. MŠH Snina

21.10.2018          Mini liga futbal                                                               10.00 hod. UT/ŠH

23.10.2018         OK + liga šach                                                                  8.00 hod. Dom kultúry Snina

25.10.2018           Workshop                                                                      15.00 hod. CVČ Snina

26.10.2018            OK bedminton ch+d                                                    8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

 

AKCIE na Jún

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

 

1.6.2018     8.00        FUNNY DAY s CVČ – športovo-zábavné dopoludnie prežiakov sninských základných škôl ku Dňu detí

Štadión MFK Snina

 

11.6.2018   9.00        Účasť na celonárodnom kole súťaže Duchnovičov Prešov 2018

Divadlo A. Duchnoviča, Prešov     (Ocetníková)

 

15.6.2018   8.30        NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach – okresná súťaž pre žiakov 5. roč. ZŠ

Nová Sedlica     (Ocetníková)

 

25.6.2018 12.30        Pexesový kráľ/Pexesová kráľovná – súťaž pre žiakov 3. – 4. roč. ZŠ

CVČ    (Ocetníková)

 

26.6.2018 12.30       My favourite book – slávnostné vyhodnotenie posterov

CVČ    (Ocetníková

AKCIE na Máj

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

14.5.2018   9.00   Na potulkách s angličtinou III – Funny day with english, CVČ  (Ocetníková)

15.5.2018   8.00   Týždeň modrého gombíka – verejná zbierka UNICEF Slovensko   (Ocetníková)

16.5.2018   8.00   Týždeň modrého gombíka – verejná zbierka UNICEF Slovensko   (Ocetníková)

17.5.2018   9.00   Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku – prednes poézie, prózy,
vlastnej tvorby v nemeckom jazyku, CVČ     (Ocetníková)

17.5.2018  14.30  Učíme sa jazdiť, Mini ZOO Snina   (Bc. Katanová)

18.5.2018    8.00  7 dobrodružstiev Sniny, CVČ     (Ocetníková)

21.5.2018   9.00   Duchnovičov Prešov – okresné kolo, Klub kultúry Starina   (Ocetníková)

Oddelenie športu a turistiky

3.5.2018             Workshop                                                                          16.00 hod. CVČ Snina (Kirňak)

7.5.2018              OK minifutbal žiakov a žiačok                                         8.00 hod. MFK Snina

9.5.2018              OK malý futbal žiakov ZŠ                                                  8.00 hod.  MFK Snina

10.5.2018            OK malý futbal žiačok ZŠ                                                  8.00 hod.  MFK Snina

12.5.2018            Mini liga                                                                              10.00 hod. MFK Snina  (Kirňak)

16.5.2018             OK vybíjaná                                                                        8.00.hod.  ZŠ POH Snina

20.5.2018            Mini liga                                                                              10.00 hod. MFK Snina (Kirňak)

23.5.2018             Liga šach                                                                             8.00 hod.  Dom kultúry Snina

24.5.2018             Workshop                                                                           16.00 hod. CVČ Snina (Kirňak)

24.5.2018             Liga florbal žiačok                                                               8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

25.5.2018             Liga florbal žiakov                                                               8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

25.5.2018             Futbalový turnaj ŠZŠ                                                          9.30 hod. ŠZŠ Snina (Katanová)

AKCIE na Apríl

Oddelenie športu a turistiky

5.4.2018              OK futbal SŠ                                                                     8.00 hod. MFK Snina

10.4.2018            OK volejbal žiakov SŠ                                                     8.00 hod.  SOŠ Snina

11.4.2018             Liga florbal ch.                                                                8.00 hod.  ZŠ Budovateľská Snina

12.4.2018             Liga florbal d.                                                                  8.00.hod.  ZŠ Budovateľská Snina

18.4.2018             Liga šach                                                                           8.00 hod.  Dom kultúry Snina

19.4.2018           OK florbal ch. ZŠ                                                               8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

20.4.2018             OK florbl d. ZŠ                                                                 8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

26.4.2018             Workshop                                                                        16.00 hod. CVČ Snina  (Kirňak)

26.4.2018             OK volejbal žiačok ZŠ                                                     8.00 hod. ZŠ POH Snina

27.4.2018             Florbal „Zober loptu nie drogy“                                   8.00 hod. CZŠ Belá nad Cirochou

27.4.2018             Florbalový turnaj                                                             9.30 hod. ŠZŠ Snina (Katanová)

29.4.2018             Mini liga futbal                                                                 10.4.2018 MFK Snina (Kirňak)

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

11.4.2018    8.00     OK Biologickej olympiády kat. E, ZŠ Komenského Snina    (Ocetníková)

17.4.2018    8.00     OK Matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8, ZŠ Študentská, Snina   (Ocetníková)

19.4.2018   13.00    Hľadáme poklad s ŠKD, park pri kaštieli, Snina   (Ocetníková)

23.4.2018    8.00     Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku – II. kolo, CVČ Snina   (Ocetníková)

25.4.2018    8.00     OK Biologickej olmpiády kat. D, ZŠ Komenského Snina   (Ocetníková)

30.4.2018   15.00    Jarná opekačka, Mini ZOO Snina   (Bc. Katanová)

AKCIE na Marec

Oddelenie športu a turistiky

6.3.2018              OK streľba zo vzduchovky                                                8.00 hod. CSŠ Snina

8.3.2018              OK florbal žiačok SŠ                                                         8.00 hod.  Športová hala Snina

9.3.2018              OK florbal žiakov SŠ                                                         8.00 hod.  Športová hala Snina

15.3.2018             OK volejbal žiakov ZŠ                                                     8.00.hod.  ZŠ POH Snina

18.3.2018             Plaváreň Humenné                                                        10.00 hod. Humenné  Kirňak

21.3.2018             Workshop futbalistov                                                   16.00 hod. CVČ Snina  Kirňak

21.3.2018             OK volejbal žiačok SŠ                                                      8.00 hod. SOŠ Snina

22.3.2018             OK volejbal žiakov SŠ                                                      8.00 hod. SOŠ Snina

23.3.2018             Liga šach                                                                            8.00 hod. Dom kultúry Snina

29.3.2018             Športové všeličo                                                               9.00 hod. ŠZŠ   Katanová

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

5.3.2018   14.30   MY FAVOURITE BOOK – vyhodnotenie projektov – CVČ Snina  (Ocetníková)

13.3.2018     8.00   OK Pytagoriády kat. P3, P4, P5 – ZŠ Študentská Snina  (Ocetníková)

14.3.2018     8.00   OK Pytagoriády kat. P6, P7, P8 – ZŠ Šudentská Snina  (Ocetníková)

16.3.2018     8.30   Abeceda hrou – ŠZŠ Snina (Bc. Katanová)

23.3.2018     8.00   OK Chemickej olympiády kat. D – ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina  (Ocetníková)

26.3.2018   13.00   Hľadanie veľkonočného pokladu – Vihorlatský park Snina (Ocetníková)

27.3.2018   12.00   Memoriál J. Mochorovčáka v šachu, 10. ročník – ZŠ Budovateľská Snina  (Ocetníková)

 

JARNÉ PRÁZDNINY

Pondelok 26.2.2018

Volejbal SŠ 9,00   športová hala, Vlasta

Florbal        9,00   ZŠ Komenského, Gaba

 

Utorok    27.2.2018

Futbal SŠ         8,30 športová hala, Vlasta

Stolný tenis     9,30  ZŠ Komenského, Gaba

Florbal             9,30 ZŠ Budobateľská, Monika

 

Streda 28.2.2018

Vilomeniny    9,30  CVČ Kukučínova, Vlasta

Bedminton       9,00  ZŠ Komenského, Gaba

Prázdninový deň v Minizoo 9,30 Minizoo, Monika

 

Štvrtok 1.3.2018

THERMALPARK Šírava 8,00 Gaba, Vlasta, Monika

Poplatok 10,00- Eur / cestovné a vstupné /

Športové všeličo 9,00 ZŠ Študentská, Palo

 

Piatok 2.3.2018

Miniliga      9,00   športová hala, Palo

Prázdninový deň v Minizoo 9,30 Minizoo, Monika

AKCIE na Február

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

6.2.2018        8.00    OK Geografickej olympiády, kat. E, F, G, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina  (Ocetníková)

8.2.2018        8.00    OK Biologickej olympiády, kat. C,  ZŠ, Ul. Komenského, Snina  (Ocetníková)

14.2.2018     9.00     Valentínske dopoludnie, ŠZŠ Snina  (Katanová)

14.2.2018   14.00    Valentínske objatie, Námestie centrum Snina  (Ocetníková)

15.2.2018     8.00     OK Dejepisnej olympiády, kat. C, D, E, F,  ZŠ Študentská, Snina  (Ocetníková)

22.2.2018     9.00     Šikovný chlapec, šikovné dievča, ŠZŠ Snina  (Katanová)

Oddelenie športu a turistiky

21.2.2018              Liga vo florbale  žiakov                                                 8.00 hod. ZŠ Dlhé nad Cirochou

22.2.2018              Liga šach                                                                          8.00 hod.  Dom kultúry Snina

23.2.2018             Liga vo florbale žiačok                                                    8.00 hod.  ZŠ Dlhé nad Cirochou

25.2.2018             Mini liga vo futbale                                                         10.00.hod. Športová hala – Kirňak

AKCIE na Január

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

16.1.2018     8.00   OK Olympiády v anglickom jazyku kat. 1A, 1B, ZŠ Budovateľská Snina (Ocetníková)
20.1.2018   18.00   PLES MLADÝCH, SOŠ Snina (Ocetníková)
24.1.2018     8.00   OK Matematickej olympiády kat. Z5 a Z9, ZŠ Študentská Snina (Ocetníková)
29.1.2018     8.30   OK súťaže Šaliansky Maťko, Dom Matice slovenskej Snina (Ocetníková)
30.1.2018   12.30   Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku – II. kolo, ZŠ Študentská Snina (Ocetníková)

Oddelenie športu a turistiky

21.1.2018             Mini liga futbal                                                                10.00 hod. Športová hala

25.1.2018             Stolnotenisový turnaj                                                     8.00 hod.  ŠZŠ Snina

29.1.2018             Liga vo florbale žiakov                                                    8.00 hod.  CZŠ Belá nad Cirochou

30.1.2018             Liga vo forbale žiačok ZŠ                                                8.00.hod.  CZŠ Belá nad Cirochou

31.1.2018              Liga šach                                                                           8.00 hod.  Dom kultúry

AKCIE na December

Oddelenie športu a turistiky

11.12.2017            Liga florbal žiakov                Lenartová                                                        8.00 hod. ZŠ Študentská Snina

18.12.2017            Liga florbal                            Lenartová                                                        8.00 hod. ZŠ Študentská Snina

14.12.2017            Mix volejbal                          Lenartová                                                        8.00 hod. Športová hala Snina

14.12.2017            Stolnotenisový turnaj          Katanová                                                         9.00 hod. ŠZŠ Snina

19.12.2017            Liga šach                                Lenartová                                                       7.45 hod. Dom kultúry Snina

20.12.2017….15:30 Ringo – ZŠ Budovateľská

28.12.2017… 10:00  Vianočný turnaj vo futbale mix- ZŠ Budovateľská

30.12.2017…10:00  Vianočné športové všeličo  -ZŠ Študentská

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

6.12.2017      9.00   Deň s Mikulášom v MŠ na Ul. Kukučínovej v Snine
6.12.2017    15.00  Mikuláš v sninskom kaštieli
8.12.2017      9.00   Mikuláš v ŠZŠ v Snine
9.12.2017    12.30  Mikulášska párty v Dome kultúry v Snine pre deti a vnúčatá podielníkov urbárskej spoločnosti v Snine
12.12.2017  12.30  Okresná súťaž  Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku – 1. kolo: Meine Familie
ZŠ Študentská, Snina

AKCIE na November

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

3.11.2017        15.30    Halloween party CVČ

8.11.2017          9.30    Čarovný štetec a veselé farbičky ŠZŠ

10.11.2017        8.30    Výchovný koncert: Drogy – závislosti, prevencia Kinosála DK

14.11.2017      14.30    TOLERANCIA = harmónia v rôznorodosti  Workshop pre mladých CVČ

17.11.2017       8.30    Volejbalový turnaj Športová hala

18.11.2017       8.30    Futbalový turnaj Športová hala

28.11.2017       9.00    Na potulkách s angličtinou – SHAKESPEARE’ s DAY CVČ

29.11.2017       8.00    Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C  ZŠ Komenského Snina

30.11.2017       7.30    Okresné kolo Technickej olympiády kat. A, B SPŠ Snina

Oddelenie športu a turistiky

7.11.2017              Workshop                                                                         16.00 hod. CVČ Snina

14.11.2017          OK stolný tenis  žiakov ZŠ                                                 8.00 hod.  ZŠ Komenského Snina

15.11.2017           OK stolný tenis žiačok ZŠ                                                 8.00.hod.  Komenského

17.11.2017            Florbalový mix                                                                  9.00 hod. ZŠ Študentská Snina

17.11.2017             Futsal 5.-9. roč.                                                                10.00 hod. ZŠ Budovateľská Snina

17.11.2017             Florbalový turnaj SŠ                                                        9.00 hod. EP máj Snina

21.11.2017              OK stolný tenis žiakov SŠ                                                8.00 hod. SŠI Snina

22.11.2017              OK stolný tenis žiačok SŠ                                                 8.00 hod. SŠI Snina

23.11.2017               Liga florbal žiakov ZŠ                                                       8.00 hod. ZŠ Zemplínske Hámre

26.11.2017                Mini liga futbal                                                                 10.00 hod. Športová hala Snina

28.11.2017               Mix volej SŠ                                                                        8.00 hod. SOŠ Snina

29.11.2017               Liga šach                                                                              8.00 hod. Dom kultúry

30.11.2017               Liga florbal žiačok ZŠ                                                         8.00 hod. ZŠ Zemplínske Hámre

AKCIE na Október

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

12.10.2017   9.00       Veselý chodník

Chodník pri OÚ v Snine

19.10.2017  12.30      Môj starý otec, moja stará mama – portrét

CVČ Snina

25.10.2017  13.00      Šarkaniáda s CVČ

Ihrisko pri EP ZŠ na Ul. 1. mája Snina

27.10.2017  13.00      Svetový deň ochrany zvierat – beseda s pracovníčkou Správy NP Poloniny

ZŠ Študentská Snina

27.10.2017  17.00      Halloween v Mini ZOO

Klubovňa v Mini ZOO

Oddelenie športu a turistiky

3.10.2017 OK cezpoľný beh ZŠ, SŠ 8.00 hod. Staré ihrisko Snina

13.10.2017 Liga vo florbale ch. 8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

13.10.2017 Športové dopoludnie 9.00 hod. ŠZŠ Snina

17.10.2017 OK futsal SŠ 8.00 hod. SOŠ Snina

20.10.2017 Liga vo florbale d. 8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

22.10.2017 Mini liga futbal 10.00 hod. Športová hala

24.10.2017 Workshop 16.00 hod. CVČ Snina

25.10.2017 Liga šach 8.00 hod. Dom kultúry Snina

26.10.2017 OK bedminton ch+d 8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

AKCIE NA JÚN:

Oddelenie športu a turistiky

1.6.2017             MDD Funny day                                                                8.00 hod. MFK Snina

7.6.2017             Liga vo florbale ch.                                                          8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

8.6.2017             Liga vo florbale d.                                                            8.00 hod.  ZŠ Komenského Snina

8.6.2017             MDD s CVČ                                                                        8.00 hod ŠZŠ Snina

12.6.2017           Workshop-futbal                                                                         16.00 hod. CVČ Snina

13.6.2017            Poloniny                                                                           8.00 hod. Nová Sedlica

15.6.2017            Generačný šach                                                              15.00 hod. Námestie centrum

17.6.2017            Volejbal                                                                             8.30 hod. RO Rybníky Snina

22.6.2017           Vybíjaná ŠKD                                                                     12.30 hod. ZŠ Študentská Snina

24.5.2017            Workshop – futbal                                                                         15,00 hod. CVČ Snina

15.6.2017            Futbalové všeličo                                                             15 .00.hod. ZŠ Budovateľská Snina

25.6.2017            Mini liga futbal                                                                 10.00 hod. Športová hala Snina

28.6.2017            Hokejbal                                                                             15.30 hod. CCVČ Snina

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

13.6.2017  8.00  101 otázok a odpovedí o NP Poloniny

Nová Sedlica

15.6.2017  13.00  Pexesový kráľ/kráľovná

CVČ Snina

21.6.2017  12.30  Slávnostné vyhodnotenie projektu HOLIDAY

22.6.2017   8.00  Ukáž svoj talent

ŠZŠ Snina

22.6.2017   14.30  Koncoročná grilpárty – vyhodnotenie krúžkovej činnosti

Mini ZOO Snina

27.6.2017  13.00  Kreslím, kreslím, maľujem……

Vihorlatský park

Na tieto tri akcie termíny upresníme:)

Futbalový turnaj SŠ

7 dobrodružstiev Sniny

Jánska noc v CVČ

 

AKCIE NA MÁJ:

Oddelenie športu a turistiky

5.5.2017             OK mini futbal žiakov a žiačok ZŠ                                   8.00 hod. ZŠ Budovateľská

9.5.2017              OK vybíjaná žiačok ZŠ                                                      8.00 hod. ZŠ EP Máj Snina

10.5.2017            OK malý futbal žiačok ZŠ                                                 8.00 hod.  ZŠ Budovateľská Snina

11.5.2017           OK malý futbal žiakov ZŠ                                                 8.00 hod ZŠ Budovateľská Snina

17.5.2017            Liga šach                                                                            8.00 hod. Dom kultúry Snina

24.5.2017            Liga florbal d.                                                                   8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

24.5.2017            Workshop                                                                         15,00 hod. CVČ Snina

25.5.2017            Liga florbal ch.                                                                 8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

28.5.2017            Mini liga futbal                                                                 10 .00.hod. Športová hala Snina

31.5.2017             Hokejbal                                                                           16.00 hod. CCVČ Snina

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

 

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

11.5.2017  9.00       OK Duchnovičov Prešov 2017 – prednes poézie, prózy a vlastnej tvorby v rusínskom jazyku

Klub kultúry STARINA, Snina

  1. a 19.5.2017        Týždeň modrého gombíka – verejná zbierka UNICEF Slovensko v uliciach mesta Snina

18.5.2017  9.30        Na potulkách s angličtinou – 3. časť

CVČ Snina

25.5.2017  8.30        Abeceda hrou

ŠZŠ Snina

25.5.2017 14.00       Najšikovnejší ZOO chovateľ

Mini ZOO Snina

29.5.2017  8.30        Výlet na Starinu

ŠZŠ Snina

30.5.2017 13.00       Pexesový kráľ/kráľovná

CVČ Snina

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

AKCIE NA APRÍL:

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

4. 4. 2017    OK  Matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8
8.00  ZŠ Študentská, Snina

6. 4. 2017     Okresná súťaž v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku
9.00  CVČ Snina

6. 4. 2017     Tvoríme kraslice
9.00  ŠZŠ Snina

7. 4. 2017     Hľadanie veľkonočného pokladu
13.00  Park pri nemocnici

25. 4. 2017   OK Biologickej olympiády kat. D
8.00  ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

27. 4. 2017  Memoriál J. Mochorovčáka v šachu
12.00  ZŠ Budovateľská, Snina

27. 4. 2017   Balónová show
9.00  ŠZŠ Snina

Oddelenie športu a turistiky

7. 4. 2017             Florbal žiačok ZŠ                                                               8.00 hod. CZŠ Belá nad Cirochou

10. 4. 2017            OK florbal d.                                                                     8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

11. 4. 2017            OK florbal ch.                                                                   8.00 hod.  ZŠ Komenského Snina

12. 4. 2017            Workshop                                                                         15. 30 hod. CVČ Snina

12. 4. 2017            OK volejbal ch. SŠ                                                            8.00 hod. SOŠ Snina

19. 4. 2017             OK volejbal d. SŠ                                                             8.00 hod. SOŠ Snina

20. 4. 2017             Športové všeličo                                                              9.00 hod. ŠZŠ Snina

23. 4. 2017              Mini liga                                                                           10.00 hod. Športová hala

25. 4. 2017              Liga šach                                                                          8.00 hod Dom kultúry Snina

26. 4. 2017              Hokejbal                                                                          15.00 hod. CCVČ Snina

26. 4. 2017              Liga florbal d.                                                                  8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

27. 4. 2017              Liga florbal ch.                                                                 8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

29. 4. 2017            Volejbalový zápas do 700 bodov                                      8.00 Športová hala

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

AKCIE NA MAREC:

Oddelenie športu a turistiky

16.3.2017             Liga šach                                                                          8.00 hod. Dom kultúry  Snina

22.3.2017             Liga florbal d.                                                                  8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

23.3.2017             Liga florbal ch                                                                 8.00 hod.  ZŠ Komenského Snina

26.3.2017             Mini liga futbal                                                               10.00 hod. Športová hala Snina

28.3.2017             OK volejbal d. SŠ                                                             8 .00.hod. SOŠ Snina

29.3.2017             OK volejbal ch. SŠ                                                           8.00 hod. SOŠ Snina

29.3.2017               Workshop                                                                        15.00 hod CVČ Snina

Dátum upresníme OK florbal d. ZŠ                                                            8.00 hod. EP POH Snina

Dátum upresníme OK florbal ch.ZŠ                                                           8.00 hod. EP POH Snina

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

 

Oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied

 

14.3.2017   8.00      OK Pytagoriády, kat. P3, P4, P5

ZŠ Študentská Snina

15.3.2017   8.00      OK Pytagoriády, kat. P6, P7, P8

ZŠ Študentská Snina

15.3.2017  13.00     Prvá pomoc – záchrana života

ZŠ Študentská Snina

21.3.2017   12.30    Talentárium II  – v hlavnej úlohe papier

CVČ Snina

23.3.2017   7.30     OK Chemickej olympiády, kat. D

ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina

27.3.2017 Beseda s ochranármi prírody  9:30 ŠZŠ

29.3.2017   8.00     OK Biologickej olympiády, kat. E

ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina

30.3.2017   9.00    Okresná súťaž v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby v nemeckom jazyku

CVČ  Snina

28.03.2017 12.00 Memoriál J. Mochorovčáka v šachu

ZŠ Budovateľská Snina

30.3.2017  Človek a kôň                             14:00 Mini ZOO

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

 

AKCIE NA FEBRUÁR:

9.2.2017             OK florbal d SŠ                                                                  8.00 hod. SOŠ Snina

10.2.2017           OK florbal ch SŠ                                                                8.00 hod. SOŠ Snina

15.2.2017           OK volejbal d ZŠ                                                                8.00 hod.  EP POH Snina

17.2.2017           OK volejbal ch ZŠ                                                             8 .00.hod. EP POH Snina

20.2.2017          Liga florbal d.                                                                    8.00 hod. ZŠ Komenského

21.2.2017          Liga florbal ch.                                                                    8.00 hod. ZŠ Komenského

22.2.2017          OK bedminton ZŠ                                                            8.00 hod. CZŠ Belá nad Cirochou

22.2.2017          Taekwondo  pre všetkých                                              9.30 hod. ŠZŠ Snina

23.2.2017          Liga šach                                                                           8.00 hod. Dom kultúry Snina

27.2.2017          Športové dopoludnie                                                      9.30 hod. ŠZŠ Snina

Oddelenie EKaSV

AKCIE NA FEBRUÁR:

7.2.2017   7.30        OK Geografickej olympiády, kat. E, F, G
ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

14.2.2017 8.00       OK Dejepisnej olympiády, kat. C, D, E, F
ZŠ Študentská, Snina

14.2.2017  9.30       Valentínske dopoludnie
ŠZŠ Snina

21.2.2017  12.30     Workshop na tému Extrémizmus
CVČ Snina

16.2.2017  8.00       OK Biologickej olympiády, kat. C
ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

28.2.2017  12.30    TALENTÁRIUM – súťažné popoludnie pre žiakov ZŠ
CVČ Snina

Oddelenie EKaSV

AKCIE NA JANUÁR:

17.1.2017    OK Olympiády v anglickom jazyku, kat. 1A, 1B

7.30   ZŠ Budovateľská, Snina

22.1.2017     Návšteva divadelného predstavenia Šípková Ruženka

15.00   Dom kultúry, Snina

24.1.2017    Okresné kolo Matematickej olympiády, kat. Z5, Z9

7.30   ZŠ Študentská, Snina

27.1.2017    Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

8.30  CVČ Snina

30.1.2017    Pexesománia

9.30   ŠZŠ Snina

31.1.2017   Snehuliakiáda – súťaž v stavaní snehuliakov

12.30   Areály sninských základných škôl

Oddelenie športu a turistiky

AKCIE NA JANUÁR:

19.1.2017             Liga šach                                                                            8.00 hod. Dom kultúry

20.1.2017             Návšteva plavárne                                                          16.00 hod. Plaváreň Hé

25.1.2017             Workshop                                                                         15.30 hod.  CVČ Snina

27.1.2017             Mix vybíjaná                                                                     13.30.hod. Študentská Snina

29.1.2017            Mini liga futbal                                                                  10.00 hod. Športová hala

Oddelenie športu a turistiky

AKCIE NA DECEMBER:

8.12.2016            Liga v šachu                                                                        8.00 hod. Dom kultúry Snina

10.12.2016           Futsal  5.-9. roč.                                                                 10.00 hod. POH EP Snina

14.12.2016           Workshop 9.- 12. ročných                                                 15.00 hod. CVČ Snina

16.12.2016          Mix vybíjaná ŠKD                                                               13.00 hod.  ZŠ Študentská Snina

17.12.2016           Nohejbal SŠ                                                                         10.00.hod. POH EP Snina

18.12.2016           Mini liga futbal                                                                    10.00 hod. Športová hala

20.12.2016          Liga florbal žiakov                                                              8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

21.12.2016           Liga florbal žiačok                                                             8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

28.12.2016           Florbalový turnaj SŠ                                                         11.00.hod. POH EP Snina

Oddelenie EKaSV

AKCIE NA DECEMBER:

1.12. – OK Technickej olympiády kat. A, B – 8.00, SPŠ Snina

2.12. – Mikulášska party v CVČ, 16.00

5.12. – Mikuláš v uliciach mesta v réžii členov žiackeho parlamentu

6.12. – Výchovný koncert ma tému: Drogy – prevencia, závislosti

9.00, Dom kultúry Snina

6.12. – Mikuláš v Materskej škole
9.00, MŠ Kukučínova Snina

6.12. – Mikuláš v kaštieli
10.00, 13.00 kaštieľ Snina

Workshop II – základné školy: Kriminalita, korupcia, kyberšikana

  1. 12.2016. Príď  : daruj, vymeň, ber      11,00               CVČ

13.12.2016.   Šikovný chlapec  ,  šikovné   dievča    09,30        ŠZŠ

20.12.2016.   Najkrajší sen – výtvarná súťaž pre rómske  deti  09,30     ŠZŠ

Plán aktivít na oddelení EKaSV na mesiac november 2016

14.11.2016 12.30 Workshop: Kriminalita mládeže v našom meste
CVČ Snina

15.11.2016 8.00 OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
ZŠ Komenského Snina

15.11.2016 10.30 Ako ďalej, Snina? Beseda s poslancami MZ a primátorom mesta Snina
MÚ Snina, zasadačka

17.11.2016 9.00 Deň študentstva – volejbalový turnaj
Mestská športová hala

18.11.2016 9.00 Výchovný koncert
Dom kultúry Snina

19.11.2016 9.00 Futbalový turnaj pri príležitosti Dňa študentstva
Mestská športová hala Snina

22.11.2016 13.30 Človeče, nehnevaj sa – súťaženie pre ŠKD a členov ZÚ
ZŠ Budovateľská Snina

29.11.2016 9.00 Na potulkách s angličtinou – II. ročník
SHAKESPEARE ’s DAY – prednes poézie a prózy v anglickom jazyku CVČ Snina

Plán aktivít na oddelení Športu a turistiky na mesiac november 2016

9.11.2016 OK stolný tenis žiačok ZŠ 8.00 hod. Komenského

10.11.2016 OK futsal žiakov SŠ 8.00 hod. SOŠ Snina

11.11.2016 OK stolný tenis žiakov ZŠ 8.00.hod. Komenského

14.11.2016 Liga šach 8.00 hod. Dom kultúry

20.11.2016 Futsal 5.-9.roč. 10.00 hod. Komenského

22.11.2016 OK stolný tenis žiačok SŠ 8.00 hod. SŠI Snina

23.11.2016 OK stolný tenis žiakov SŠ 8.00 hod. SŠI Snina

24.11.2016 Športovo zábavné popoludnie 12.00 hod. ŠZŠ Snina

27.11.2016 Mini liga futbal 10.00 hod Športová hala

29.11.2016 Liga florbal žiačok 11.30 hod.

30.11.21016 Liga florbal žiakov 11.30 hod.

Plán aktivít oddelenie športu a turistiky na mesiac október 2016

5.10.2016 Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ, SŠ 9,00 hod. Snina – staré ihrisko

19.10.2016 Liga šach 8,00 hod. Dom kultúry

26.10.2016 Liga florbal žiačok 11,30 hod. ZŠ Študentská

27.10.2016 Liga florbal žiakov 11,30 hod. ZŠ Študentská

30.10.2016 Liga mini futbal 09,00 hod. EP 1. Máj

Plán aktivít na oddelení EKaSV na mesiac október 2016

21.10.2016 Deň netopierov 13,00 hod. ZŠ Študentská

24.10. 2016 Medzinárodný deň školských knižníc /návšteva školskej ,mestskej knižnice/ ZŠ Budovateľská

26.10.2016 Šarkaniáda, 13.00 ihrisko pri EP 1. Máj

27.10. 2016 Stolnotenisový turnaj 11,30 hod. /zorganizovaný v priestoroch ŠZŠ /

Jún 2016
3.6.2016 Šachový turnaj MS 12.00 Dom MS Snina

8.6.2016 Liga florbal žiačok – finále 8.00 ZŠ Komenského Snina

8.6.2016 Mini futbal Roma – Guláš party 15.00 ZŠ Budovateľská Snina

9.6.2016 NP Poloniny v 101 otázkach…. 8.00 Nová Sedlica

9.6.2016 Návšteva plavárne 14.30 Humenné

10.6.2016 Liga florbal žiakov – finále 8.00 ZŠ Komenského Snina

14.6.2016 Športové popoludnie ŠKD 13.00 ZŠ Študentská Snina

16.6.2016 Airsoftové popoludnie 14.00 ZŠ Budovateľská, Snina

16.6.2016 Súťaž pohybovej zručnosti + grilovačka 15.00 ZŠ Budovateľská, Snina

16.6.2016 Futbalový turnaj 13.00 ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

17.6.2016 Návšteva plavárne 14.30 Humenné

20.6.2016 Kreslím, kreslím, maľujem…… 13.00 Vihorlatský park

21.6.2016 Kolobežka – Bežka 14.00 ZŠ Budovateľská, Snina

21.-22.6.2016 Jánska noc v Osadnom 12.00 odchod do Osadného

23.6.2016 Súťaž pohybovej zručnosti + grilovačka 15.00 ZŠ Budovateľská, Snina

23.6.2016 Popoludnie s ABCcedou 12.30 CVČ Snina

24.6.2016 Jazda zručnosti na bicykli 14.00 Dom MS

Návšteva observatória v Kolonici

Oddelenie športu a turistiky podujatia na mesiac MÁJ 2016

1.5.2016 Mini liga futbal 10.00 hod EP 1. máj Snina

10.5.2016 OK vybíjaná žiačok ZŠ 8.00 hod. Komenského Snina

13.5.2016 Hokejbal 16.00 hod. Ihrisko CCVČ Snina

17.5.2016 OK minifutbal ZŠ 8.00 hod. Budovateľská Snina

18.5.2016 Liga šach 8.00 hod. KaSS Snina

19.5.2016 Liga florbal dievčat 8,00 hod. Komenského Snina

20.5.2016 Liga florbal chlapcov 8.00 hod. Komenského Snina

24.5.2016 Žijeme hokejom – kvíz 13.00 hod. Budovateľská Snina

29.5.2016 Mini liga futbal

Plán aktivít odd. EKaSV na mesiac MÁJ 2016

6. 5. 2016 8.30 Okresné kolo súťaže Duchnovičov Prešov
Klub kultúry Starina

10. 5. 2016 7.30 Okresné kolo Biologickej olympiády kat. D
ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

11. 5. 2016 13.30 Zlatý štvorlístok
ZŠ Budovateľská, Snina

18. a 19. 5. 2016 Týždeň modrého gombíka 2016
Celonárodná zbierka UNICEF Slovensko na pomoc deťom Mauritánie

24. 5. 2016 13.00 Najzručnejšia škola
CVČ Snina

26. 5. 2016 9.00 Na potulkách s angličtinou III: FUNNY DAY WITH ENGLISH
CVČ Snina
Plán aktivít odd. EKaSV na mesiac apríl 2016

5.4.2016 8.00 OK Matematickej olympiády kat. Z6-8

ZŠ Študentská, Snina

11.4.2016 14.00 Balónová párty

ZŠ Budovateľská, Snina

12.4.2016 8.00 OK Biologickej plympiády kat. E

ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

20.4.2016 13.00 Deň Zeme – zábavno-súťažné popoludnie

CVČ Snina

22.4.2016 8.30 7 dobrodružstiev Sniny II

CVČ Snina

26.4.2016 13.00 Pexesový kráľ/kráľovná

CVČ Snina

27.4.2016 9.30 Bezpečne do škôlky – beseda s príslušníkmi PZ

MŠ Dukelských hrdinov

Oddelenie športu a turistiky


Podujatia na mesiac apríl

7.4.2016 OK florbal žiačok ZŠ 8,00 hod. Komenského ,1.máj Snina

10.4.2016 Mini liga futbal 10.4.2016 EP 1. Máj Snina

13.4.2016 OK volejbal žiakov ZŠ 8.00 hod. EP 1. máj Snina

14.4.2016 Najzdatnejší športovec 12.30 hod. ŠZŠ Snina

15.4.2016 OK florbal žiakov ZŠ 8.00 hod. Komenského, 1.máj Snina

17.4.2016 Mini liga futbal 10.00 hod. EP 1. máj Snina

26.4.2016 Liga šach 8,00 hod. KaSS Snina

20.4.2016 Liga florbal dievčat 8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

22.4.2016 Liga florbal chlapcov 8.00 hod. ZŠ Komenského Snina

28.4.2016 OK Malý futbal dievčat 8.00 hod. ZŠ P.O.H. Snina

29.4.2016 OK Malý futbal chlapcov 8.4.2016 ZŠ P.O.H. Snina

30.4.2016 Výstup na Sninský kameň 9.00 hod. Snina

Oddelenie športu a turistiky

Podujatia na mesiac marec

10.3.2016 OK volejbal žiačok SŠ 8.00 hod. SOŠ Snina

11.3.2016 OK volejbal žiakov SŠ 8,00 hod. SOŠ Snina

16.3.2016 Liga vo florbale dievčat 8,00 hod. ZŠ Komenského

17.3.2016 Najzdatnejší športovec 13.00 hod. ŠZŠ Snina

18.3.2016 Liga vo florbale chlapcov 8,00 hod. ZŠ Komenského

20.3.2016 Mini liga futbal 10.00 hod. EP 1. Máj Snina

23.3.2016 Liga šach 8.00 hod KaSS Snina

Plán aktivít odd. EKaSV na mesiac marec 2016

8.3.2016 8.00 OK Pytagoriády kat. P3 – P5 ZŠ Študentská, Snina

9.3.2016 8.00 OK Pytagoriády kat. P6 – P8 ZŠ Študentská, Snina

10.3.2016 8.00 OK Chemickej olympiády kat. D ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

10.3.2016 11.30 Veľkonočná výzdoba ŠZŠ Snina

15.3.2016 12.00 Memoriál Juraja Mochorovčáka v šachu ZŠ Budovateľská, Snina

16.3.2016 8.00 OK Fyzikálnej olympiády kat. E, F ZŠ Komenského, Snina

16.3.2016 13.00 Najzručnejšia škola – III. kolo CVČ Snina

18.3.2016 13.00 Veľkonočné poklady – zábavno-súťažné popoludnie pre ŠKD s členmi
žiackeho parlamentu v parku

21.3.2016 8.00 Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy
ZŠ Budovateľská, Snina

Plán aktivít odd. EKaSV na mesiac február

3.2.2016 8.00   OK Biologickej olympiády kat. C

ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

 

4.2.2016 8.00    OK Geografickej olympiády kat. E, F, G

ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

 

9.2.2016 8.00    OK Dejepisnej olympiády kat. C, D, E, F

ZŠ Študentská, Snina

 

12.2.2016 13.00 Na potulkách s angličtinou II – WELCOME IN OUR (TOWN) REGION

CVČ Snina

24.2.2016 13.00 Najzručnejšia škola

CVČ Snina

 

26.2.2016 12.00 Hodnotenie prác OK súťaže Európa v škole

CVČ Snina

Oddelenie športu a turistiky

Podujatia na mesiac február

1.2.2016        Novoročný mix volejbal

9.00 hod. ZŠ Ul. 1. máj

5.2.2016        OK v streľbe zo vzduchovky

8,00 hod. CZŠ Snina

11.2.2016       Liga vo florbale dievčat

8,00 hod. ZŠ Komenského

12.2.2016       Liga vo florbale chlapcov

8,00 hod. ZŠ Komenského

17.2.2016        Netradičný futbal

15.00 hod. ZŠ Budovateľská

23.2.2015        Liga šach

8.00 hod   KaSS Snina

25.2.2016        OK florbal dievčat SŠ

8.00 hod. ZŠ Ul. 1. máj

26.2.2016        OK florbal chlapcov

8.00. hod. ZŠ Ul. 1. máj

  1. 2.2016   Mini liga vo futbale
  2.                10.00 hod. ZŠ Ul. 1. máj

Plán aktivít oddelenia estetiky, kultúry a spoločenských vied
JANUÁR 2016

13.1.2016 7.30 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku kat. 1A, 1B
ZŠ Budovateľská, Snina

19.1.2016 7.30 Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z5 a Z9
ZŠ Študentská, Snina

21.1.2016 11.30 Staviame snehuliakov
ŠZŠ Snina

27.1.2016 13.00 Najzručnejšia škola II. kolo
CVČ Snina

28.1. 2016 9.00 Šaliansky Maťko J. C. Hronského – súťaž v prednese slovenskej povesti
CVČ Snina

Oddelenie športu a turistiky

Podujatia na mesiac január

2O.1.2016 Liga šach 8.00 hod. KaSS Snina

28.1.2016 Atletický trojboj 13.1.2016 hod. ŠZŠ

31.1.2016 Liga vo futbale 10,00 hod. ZŠ 1. Máj

Plán aktivít na oddelení EKaSV na mesiac december 2015

2.12.2018 OK Technickej olympiády

SPŠ Snina, 8.00 h

5.12.2015 Deň s Mikulášom

MŠ Perečínska Snina, 9.30 h

Námestie Snina, 11.00 h

7.12.2015 Srdcom k srdcu – jubilejný 10. ročník benefičného koncertu

DK Snina: 10.00 koncert pre základné školy

18.00 koncert pre verejnosť

10.12.2015 OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

ZŠ Komenského Snina, 8.00 h

16.12.2015 Vianočné variácie v aranžovaní – súťaž pre žiakov ZŠ

CVČ Snina, 13.00 h

17.12.2015 Vianočné ozdoby – súťaž

ŠZŠ Snina, 11.30 h

Oddelenie športu a turistiky

Podujatia na mesiac december

1.12.2015 Liga florbal dievčat 8.00 hod. ZŠ Komenského

2.12.2015 Liga florbal chlapcov 8,00 hod. ZŠ Komenského

8.12.2015 Liga v šachu 8.00 hod. KaSS Snina

9.12.2015 Stolnotenisový nonstop turnaj 10,00 hod. ŠZŠ Snina

13.12.2011 Liga vo futbale 10,00 hod. ZŠ 1. Máj

Oddelenie športu a turistiky

Podujatia na mesiac november

5.11.2015 Beh pre zdravie 13.00 hod. ŠZŠ Snina

6.11.2015 Liga v šachu 8,00 hod. MKOS Snina

17.11.2015 Mini maratón v mix volejbale 9.00 hod. EP ZŠ 1.máj
Liga florbal dievčat 12,30 hod. ZŠ Komenského – dátum upresníme
Liga florbal dievčat 12,30 hod. ZŠ Komenského – dátum upresníme

15.11..2015 Mini liga vo futbale 10.00 hod. EP ZŠ 1.máj

29.11.2015 Mini liga vo futbale 10.00 hod . EP ZŠ 1.máj
Liga florbal chlapcov 10,30 hod. ZŠ Komenského – dátum upresníme
Liga florbal chlapcov 10,30 hod. ZŠ Komenského – dátum upresníme

Plán aktivít na odd. estetiky, kultúry a spoločenských vied
NOVEMBER 2015

10.11.2015 9.00 Na potulkách s angličtinou I
SHAKESPEARE’ s DAY – Prednes poézie a prózy v anglickom jazyku
Miesto: CVČ Snina

17.11. – 22.11.2015 Deň študentstva 26 rokov po nežnej…..
Týždeň aktivít s mladými a pre mladých v meste Snina

24.11.2015 13.00 Katarínska diskotéka
Miesto: ZŠ Budovateľská Snina

Podujatia, ktoré boli pôvodne plánované na október sa uskutočnia v náhradných termínoch, a to:

4.11.2015 13.00 Najzručnejšia škola – Jesenné dekorácie, CVČ Snina
6.11.2015 13.00 ŠARKANIÁDA, ihrisko pri EP na Ul. 1. mája 12 ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava,
Snina
25.11.2015 13.00 Tekvice netradične, CVČ Snina

Plán príležitostnej záujmovej činnosti na odd. EKaSV na mesiac október 2015

16.10.2015 13.00 ŠARKANIÁDA
Ihrisko pri budove ZŠ na Ul. 1. mája, elokované pracovisko ako súčasť
ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine
21.10.2015 13.00 Najzručnejšia škola I. kolo
CVČ Snina
23.10.2015 13.30 Popoludnie v knižnici
Mestská knižnica – kaštieľ
27.10.2015 13.00 Tekvice netradične
CVČ Snina

Podujatia na mesiac október Oddelenie športu a turistiky

6.10.2015 Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ 9,00 hod. Staré ihrisko
7.10.2015 Liga v šachu 8,00 hod. MKOS Snina
14.10.2015 Liga florbal dievčat 12,30 hod.
ZŠ Komenského
15.10.2015 Petang – súťaž 13,00 hod. ŠZŠ Snina
18.10.2015 Mini liga vo futbale 10.00 hod . ZŠ POH
23.10.2015 Liga florbal chlapcov 10,30 hod. ZŠ Komenského

Práve teraz pracujeme na príprave podujatí na nový školský rok pre Vás :) Nápady, či pripomienky nám môžete poslať na náš mail cvcsnina@centrum.sk

plagat-leto

JÚN 2015

1.6. MDD s CVČ – pre žiakov ZŠ, futbalový štadión MFK Snina, športové súťaže ……..

5.6. Svetový deň životného prostredia – spoluúčasť na podujatí Správy NP Poloniny
v priestoroch kaštieľa a priľahlom parku – Rozprávkový les v réžii členov žiackeho
parlamentu.

12.6. NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach – súťažno-zábavný deň pre žiakov ZŠ
okresu Snina v Novej Sedlici organizovaný so Správou NP Poloniny v Stakčíne.

19. – 20.6. Exkurzia do Bratislavy spojená s návštevou rádia Expres, TV Markíza a RTVS.
Exkurzia organizovaná pre členov multimediálneho krúžku pod záštitou Oli Džupinkovej, moderátorky správ a dopravného servisu rádia Expres.

21.6. Medzinárodný deň skejtovania – súťaž mladých skejtbordistov vo Vihorlatskom parku

22.6. Pesničky na želanie – skvelá hudba v mestskom rozhlase pri príležitosti svetového Dňa
hudby

23.6. 7 dobrodružstiev Sniny – zábavno-súťažné dopoludnie pre stredoškolákov.

24.6. Jánska noc v CVČ.

26.6. Najzručnejšia škola – vyhodnotenie dlhodobej súťaže žiakov sninských základných
škôl.

27.6. Deň Maršálok – súťažná prehliadka mažoretiek.

Zmena programu vyhradená!

 

Plán aktivít na oddelení estetiky, kultúry a spoločenských vied

MÁJ 2015

14.5.2015     Okresné kolo Biologickej olympiády kat. D

19.5.2015     Týždeň modrého gombíka 2015 – verejná zbierka UNICEF

Slovensko na pomoc deťom v Nepále

20.5.2015     Týždeň modrého gombíka 2015 – verejná zbierka UNICEF

Slovensko na pomoc deťom v Nepále

27.5.2015     Najzručnejšia škola IV. kolo

28.5.2015     Duchnovičov Prešov – okresné kolo v prednese poézie, prózy

a vlastnej tvorby v rusínskom jazyku

29.5.2015     Deti deťom – tvorivé aktivity na námestí pri príležitosti osláv MDD

 

Oddelenie športu a turistiky

6.5.2015           Malý futbal ml. žiakov Dôvera Cup

7.5.2015           Malý futbal ml. žiačok Dôvera Cup

12.5.2015         Liga šach

13.5.2015         Liga florbal

15.5.2015         KK vybíjaná

21.5.2015         Futbal st. žiačok Jednota Cup

22.5.2015         Futbal st. žiakov Jednota Cup

24.5.2015         Mini olympiáda MŠ

29.5.2015         Matičiarsky turnaj v šachu