Výsledky súťaží – školský rok 2014/2015

Výsledková listina OK futbal Jednota cup chlapci
Výsledková listina OK malý futbal dievčat Jedota Cup
Výsledková listina KK vybíjaná žiačok ZŠ
Výsledková listina OK BIO-D-PČ
Výsledková listina OK BIO-D-TPČ
Výsledková listina OK futbal Dôvera Cup chlapci
Výsledková listina OK futbal Dôvera Cup dievčatá
Výsledková listina OK minifutbal McDonalďs Cup
Majstrovstvá okresu v streľbe – vyhodnotenie
Výsledková listina OK vybíjaná žiačok ZŠ
Výsledková listina OK Bio E-zoológia
Výsledková listina OK Bio E-botanika
Výsledková listina OK MO Z 6-8
Výsledková listina OK volejbal dievčat SŠ
Výsledková listina OK Chemickej olympiády kat. D
Výsledková listina Memoriál J. Mochorovčáka
Výsledková listina OK volejbal žiaci SŠ
Výsledková listina OK volejbal žiaci ZŠ
Výsledková listina OK Hviezdoslavov Kubín
Výsledková listina OK Pytagoriády 2015
Výsledková listina Európa v škole
Výsledková listina OK volejbal dievčat ZŠ
Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády kat. F
Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády kat. E
Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády kat. D
Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády kat. C
Výsledková listina OK Geografickej olympiády ZŠ+OGY
Výsledková listina OK Biologickej olympiády kat. C
Výsledková listina OK Šaliansky Maťko
Výsledková listina OK Matematickej olympiády Z5,Z9
Výsledková listina OK Olympiády v anglickom jazyku
Výsledková listina OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Výsledková listina OK Technickej olympiády
Výsledková listina OK stolný tenis chlapcov ZŠ
Výsledková listina Ok stolný tenis dievčatá ZŠ
Výsledková listina OK stolný tenis chlapci SŠ
Výsledková listina OK stolný tenis dievčatá SŠ
Výsledková listina OK florbal žiakov SŠ
Výsledková listina OK florbal žiakov ZŠ
Výsledková listina OK florbal žiačok ZŠ
Výsledková listina družstvá OK Cezpoľný beh dievčatá SŠ
Výsledková listina družstvá OK Cezpoľný beh dievčatá ZŠ
Výsledková listina družstvá OK Cezpoľný beh chlapci SŠ
Výsledková listina družstvá OK Cezpoľný beh chlapci ZŠ
Výsledková listina jednotlivci OK Cezpoľný beh SŠ
Výsledková listina jednotlivci OK Cezpoľný beh ZŠ