Výsledky súťaží – školský rok 2013/2014

NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach

Výsledková listina kk vybíjaná

BIO D vyhodnotenie

Výsledková listina malý futbal chlapci

Výsledková listina malý futbal dievčat

Výsledková listina chemickej olympiády Dz

BIO E vyhodnotenie

Výsledková listina MOZ6-82014

Výsledková listina ok vybíjaná

Výsledková listina ok volejbal žiačky SŠ

Výsledková listina ok volejbal žiaci SŠ.

Výsledková listina ok volejbal žiaci ZŠ

Výsledková listina ok volejbal žiačky ZŠ

Výsledková listina ok futbal SŠ

Výsledková listina obvodného kola Chemickej olympiády 27.03.2014

Výsledková listina obvodného kola Pytagoriády 18.03.2014

Výsledková listina FO F 14.03.2014

Výsledková listina FO E 14.03.2014

Výsledková listina obvodného kola Dejepisnej olympiády C 11.02.2014

Výsledková listina obvodného kola Dejepisnekj olympiády D 11.02.2014

Výsledková listina obvodného kola Dejepisnej olympiády E 11.02.2014

Výsledková listina obvodného kola Dejepisnej olympiády F 11.02.2014

Výsledková listina obvodného kola GO ZŠ+OGY 06.02.2014

Vyhodnotenie projektovej časti BIO kategória C 05.02.2014

Matematická olympiáda 22. 01.2014

Výsledková listina obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku 15. 01. 2014

Výsledková listina obvodného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 13.12. 2013

Výsledková listina OK Technickej olympiády 03.12.2013