Centrum voľného času
Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina
Tel.: +421 57 7622418, +421 944 422460
Fax.: +421 57 7622418
E-mail: cvcsnina@centrum.sk