Číslo

Dodávateľ

Predmet

Dátum

Suma

 01/2013/US SPŠ Snina Balíčky OK OAJ žiakov ZŠ a OSG  15.01.2013  33,00
 02/2013/US Decomp, s.r.o. Snina Renovácia tonera HP
 16.01.2013 15,00
 03/2013/US SPŠ Snina Balíčky RK futsal žiakov SŠ  17.01.2013  25,00
 04/2013/US Dr. Ľ.Pajtinková – Pajper
Predplatné  Zvesti  09.01.2013  7,80
 05/2013/US SPŠ Snina Balíčky OK MO Z5,Z9 ZŠ a OSG  21.01.2013  36,00
 06/2013/US SPŠ Snina Balíčky OK ONJ žiakov ZŠ a OSG  22.01.2013  15,00
 07/2013/US ZŠ, Ul. študentská SV Strava OK DO žiakov ZŠ a OSG  04.02.2013  57,93
 08/2013/US SPŠ Snina Balíčky OK BIO kat.C žiakov ZŠ 05.02.2013 20,00
 09/2013/US ZŠ, Ul.budovateľská ŠJ, SV Strava OK GEO žiakov ZŠ a OSG 06.02.2013 76,75
 10/2013/US ZŠ, Ul. Komenského ŠJ, SV Strava OK stolný tenis d ZŠ 06.02.2013 29,18
 11/2013/US ZŠ, Ul. Komenského ŠJ, SV Strava OK stolný tenis ch ZŠ 07.02.2013 47,57
 12/2013/US Decomp, s.r.o. Snina Renovácia tonera HP
 07.02.2013 18,00
 13/2013/US ŠJ OUI Snina Strava OK st.tenis d SŠ 11.02.2013  17,92
 14/2013/US ŠJ OUI Snina Strava OK st.tenis ch SŠ 11.02.2013  17,92
 15/2013 SPŠ Snina Balíčky OK florbal žiakov SŠ  26.02.2013  46,00
 16/2013 Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže 26.02.2013  60,00
 17/2013 Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže 26.02.2013  60,00
 18/2013 Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže 26.02.2013  60,00
 19/2013 Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže 26.02.2013  60,00
 20/2013 Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže 26.02.2013  60,00
 21/2013 Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže 26.02.2013  60,00
 22/2013 Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže 26.02.2013  60,00
 23/2013 SPŠ Snina
Balíčky OK FO  08.03.2013  16,00
 24/2013 ZŠ, Ul. Komenského ŠJ, SV Strava OK vo volejbale ch ZŠ  13.03.2013 48,18
 25/2013 ZŠ, Ul. študentská SV Strava OK vo vybíjanej d. ZŠ  14.03.2013 77,97
 26/2013 SPŠ Snina Balíčky OK CHO žiakov ZŠ
 14.03.2013  21,00
 27/2013 SPŠ Snina Balíčky OK Pytagoriády žiakov ZŠ  18.03.2013  67,20
 28/2013 SPŠ Snina Balíčky OK Pytagoriády žiakov ZŠ  19.03.2013  64,00
28/2013/A Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže KM
 19.03.2013  80,00
 29/2013 ZŠ, Ul.budovateľská ŠJ, SV Strava OK volejbal ch ZŠ  18.03.2013  41,53
  30/2013 MsÚ Snina, odd. rašs Priestory KM vo vybíjanej d ZŠ  20.03.2013  78,00
 31/2013 ZŠ, Ul. študentská SV, ŠJ Strava KK vo vybíjanej d. ZŠ  21.03.2013  144,79
 32/2013 ZŠ, Ul. 1.mája Snina, ŠJ
Strava OK vo volejbale d ZŠ  26.03.2013  45,33
1/2013/ŠS Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže  04.04.2013  60,00
2/2013/ŠS Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže  04.04.2013  60,00
3/2013/ŠS Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže  04.04.2013  60,00
4/2013/ŠS Ladislav Dvorščák,Prešov Športové ceny školské súťaže  04.04.2013  60,00
33/2013 SPŠ Snina Balíčky OK volejbal žiačok SŠ  04.04.2013 50,00
34/2013 SOŠ Snina Balíčky OK volejbal žiakov SŠ  10.04.2013 43,00
35/2013 SPŠ Snina Balíčky OK BIO kat.E žiakov ZŠ  15.04.2013  37,00
36/2013 ZŠ, Ul. študentská SV, ŠJ Strava OK MO žiakov ZŠ a OSG  16.04.2013  76,32 
37/2013 Decomp, s.r.o. Snina Renovácia tonera HP  16.04.2013   25,00 
38/2013 ZŠ, Ul.budovateľská ŠJ, SV Strava OK v minifutbale ZŠ  23.04.2013   71,70 
39/2013 SPŠ Snina Balíčky OK futbal žiakov SŠ  24.04.2013   52,00