Číslo objednávky

 Dodávateľ

 Predmet

1/2011  SPŠ Snina           
 balíčky OK OAJ  ZŠ    
2/2011  SPŠ Snina
 balíčky OK ONJ ZŠ
3/2011
 SPŠ Snina
 balíčky OK basketbal SŠ
4/2011
 Osobná doprava J.Galanda
 doprava plaváreň Humenné
5/2011  ŠJ pri ZŠ, Ul. Študentská Snina
 strava OK MAT Z5, Z9
 6/2011  ŠJ pri OUI v Snine
 strava OK stolný tenis SŠ d
 7/2011  ŠJ pri OUI v Snine
 strava OK stolný tenis SŠ ch
 8/2011  ŠJ pri ZŠ, Ul. študentská Snina
 strava OK DO žiakov ZŠ
 9/2011  ŠJ pri ZŠ, Ul. budovateľská Snina
 strava OK GEO žiakov ZŠ
 10/2011  Krídla s.r.o., Humenné
 toner HP CB 436 A
 11/2011  SPŠ Snina
 balíčky OK BIO kat. C ZŠ
 12/2011  ŠJ pri ZŠ POH v Snine
 strava OK stolný tenis ZŠ d
 13/2011  ŠJ pri ZŠ POH v Snine
 strava OK stolný tenis ZŠ ch
14/2011
 SPŠ Snina
 balíčky OK volejbal SŠ d
15/2011
 SPŠ Snina
 balíčky OK volejbal SŠ ch
 16/2011  SPŠ Snina
 balíčky OK basketbal d, ch ZŠ
 17/2011  SPŠ Snina
 balíčky OK FO žiakov ZŠ
 18/2011  SPŠ Snina
 balíčky OK CHO žiakov ZŠ
 19/2011  Autodoprava J.Burjak Medzilaborce
 doprava KK volejbal SŠ d
20/2011
 SHR Čačová, Brezovica
 doprava KK volejbal SŠ d
21/2011
 Jozef Magura, Dvorianky
 doprava KK volejbal SŠ d
22/2011
 Ján Varhoľ, Malý Lipník
 doprava KK volejbal SŠ d
 23/2011  Štefan Molčan – servis, Kľušov
 doprava KK volejbal SŠ d
 24/2011  Ing. Emil Marušiak, Poprad
 doprava KK volejbal SŠ d
25/2011
 Delta tuor, S.Chomjak, Malcov
 doprava KK volejbal SŠ d
 26/2011  ŠJ pri ZŠ, Ul.1.mája Snina
 strava KK volejbal SŠ d
 27/2011  ŠJ pri ZŠ, Ul. študentská Snina
 strava KK volejbal SŠ d
 28/2011  SOŠ Snina
 strava KK volejbal SŠ d
 29/2011  MsŠH, mesto Snina
 prenájom MsŠH KK vol. d
 30/2011  ŠJ pri ZŠ, Ul. študentská Snina
 strava OK MAT Z6, Z8
 31/2011  SPŠ Snina
 balíčky OK BIO kat. E
 32/2011  ŠJ pri ZŠ, Ul. budovateľská Snina
 strava OK MF dievčat ZŠ
 33/2011  ŠJ pri ZŠ, Ul. budovateľská Snina
 strava OK MF chlapci ZŠ
 34/2011  ŠI pri ZŠsMŠ Dlhé nad Cirochou
 strava OK vybíjaná ZŠ d
 35/2011  SPŠ Snina
 balíčky OK Pytagoriáda ZŠ
 36/2011  SPŠ Snina
 balíčky OK Pytagoriáda ZŠ
 37/2011  ŠJ pri ZŠ, Ul. budovateľská Snina
 strava OK minifutbal ZŠ

Objednávky CVČ od 1.1.2012 ( podľa novely č. 382/2011 Z.z. )

Číslo

Dodávateľ

Predmet

Dátum

Suma

 01/2012/US GAMECO Snina Preprava výlet deti ZÚ CVČ  12.01.2012  147,80
 02/2012/US SPŠ Snina Balíčky OK basketbal ch SŠ
 13.01.2012 55,50
 03/2012/US ZŠ, Ul. budovateľská ŠJ, SV Strava OK OAJ žiakov ZŠ a OSG  16.01.2012  50,15
 04/2012/US ZŠ, Ul. budovateľská ŠJ, SV Strava OK ONJ žiakov ZŠ a OSG  19.01.2012  30,90
 05/2012/US ZŠ, Ul. študentská SV Strava OK MO Z5,Z9 ZŠ a OSG  24.01.2012  63,02
 06/2012/US ŠJ OUI Snina Strava OK st.tenis d SŠ  25.01.2012  25,20
 07/2012/US ŠJ OUI Snina Strava OK st.tenis ch SŠ  25.01.2012  25,20
 01/2012/T Decomp, s.r.o. Snina Toner HP 436 A 26.01.2012 35,00
 02/2012/T M. Šteňková, Snina Smútočný veniec 31.01.2012 15,00
 08/2012/US ZŠ, Ul. študentská SV Strava OK DO žiakov ZŠ a OSG
01.02.2012 53,61
 09/2012/US ZŠ, Ul. budovateľská ŠJ, SV Strava OK GEO žiakov ZŠ a OSG 06.02.2012 88,06
 10/2012/US ZŠ, POH ŠJ, SV Strava OK BIO kat.C žiakov ZŠ
 08.02.2012  33,75
 11/2012/US ZŠ, Ul. Komenského ŠJ, SV Strava OK stolný tenis ch ZŠ
15.02.2012  72,00
 12/2012/US ZŠ, Ul. Komenského ŠJ, SV 
Strava OK stolný tenis d ZŠ
 15.02.2012  36,17
 03/2012/T ART-MEDIA SK, Snina Tlač plagátov CVČ  21.02.2012  18,00
 13/2012/US ZŠ, Ul. 1.mája ŠJ, Snina Strava OK volejbal d ZŠ a OSG  22.02.2012  62,77
 14/2012/US ZŠ, Ul. študentská SV Strava OK volejbal ch ZŠ a OSG  23.02.2012  58,97
 15/2012/US GAMECO Snina Preprava výlet deti ZÚ CVČ  24.02.2012  24,00
 16/2012/US SPŠ Snina Strava OK volejbal žiačok SŠ  07.03.2012  62,00
 17/2012/US ZŠ, Ul. študentská SV Strava OK basketbal žiakov ZŠ  07.03.2012  65,62
 18/2012/US SPŠ Snina Strava OK volejbal žiakov SŠ  07.03.2012  74,00
 19/2012/US SPŠ Snina Strava OK FO kat. E,F žiakov ZŠ  14.03.2012  34,00
 20/2012/US CSŠ Švermova ŠJ,SV Strava OK streľba zo vzduchovky  14.03.2012  62,16
 21/2012/US ZŠ, POH ŠJ, SV Strava OK CHO kat Dz žiakov ZŠ  21.03.2012  20,63
 22/2012/US Spojená škola Svidník
Preprava  KM volejbal d SŠ Svidník  20.03.2012  109,80
 23/2012/US Ján Burjak Autodoprava Preprava KM volejbal d SŠ Stropkov  20.03.2012  130,00
 24/2012/US Dovas tour Malcov Preprava KM volejbal d SŠ Bardejov  20.03.2012  176,40
 25/2012/US OM AUTO PP Poprad Preprava KM volejbal d SŠ Poprad  20.03.2012  243,10
 26/2012/US Bc.M.Kušnír LIpany Preprava KM volejbal d SŠ Lipany  20.03.2012  180,00
 27/2012/US K.Kačmarčík, St.Ľubovňa Preprava KM vol. d SŠ St. Ľubovňa  20.03.2012 209,30
 28/2012/US Hotelová akad.Kežmarok Preprava KM volejbal d SŠ Kežmarok  20.03.2012 186,30
 29/2012/US ZŠ, Ul. 1.mája ŠJ, Snina Strava KM volejbal žiačok  20.03.2012  103,44
 30/2012/US SOŠ Snina Strava KM volejbal žiačok
 20.03.2012  63,13
 31/2012/US Mesto Snina Prenájom MsŠH volejbal KM d SŠ  20.03.2012 124,00
 32/2012/US SPŠ Snina Strava OK Pytagoriády P5,P3  28.03.2012  77,00
 33/2012/US SPŠ Snina Strava OK Pytagoriády P6,P7,P8  28.03.2012  73,00
 34/2012/US ESAD Vranov v/Topľou Preprava KM volejbal d ZŠ Vranov  02.04.2012  55,10
 35/2012/US Motocentrum Snina Preprava súťaž mažoretky  02.04.2012  360,00
 36/2012/US JOMI – J.Šak, Chotča Preprava KM volejbal d ZŠ Stropkov  02.04.2012  234,00
 37/2012/US K.Kačmarčík, St.Ľubovňa Preprava KM volejbal d ZŠ Jakubany  02.04.2012  227,50
 38/2012/US ZŠ, Ul. 1.mája ŠJ, Snina Strava KM volejbal žiačok ZŠ  02.04.2012  59,06
 39/2012/US ZŠ, Ul. Komenského ŠJ, SV Strava KM volejbal žiačok ZŠ  02.04.2012  44,38
 40/2012/US ZŠ, Ul. študentská SV Strava KM volejbal žiačok ZŠ  02.04.2012  61,91
 41/2012/US Dopr. Džačovský Prakovce Preprava KM volej. d ZŠ Brezovica  02.04.2012  482,00
 42/2012/US Molčan Servis Kľušov Preprava KM volej.d.ZŠ Bardejov  03.04.2012  183,00
 43/2012/US ZŠ, Ul. študentská SV Strava OK MO žiakov ZŠ  10.04.2012  83,92
 43/2012/US-A Motocentrum, Snina
Preprava mažoretiek na súťaž
 12.04.2012 360,00
 44/2012/US ZŠ, Ul. budovateľská ŠJ, SV Strava OK malý futbal ZŠ ch  17.04.2012  103,96
 45/2012/US ZŠ, Ul. budovateľská ŠJ, SV Strava OK malý futbal ZŠ d  18.04.2012  40,15
 46/2012/US SPŠ Snina Strava OK basketbal SŠ d  19.04.2012  66,00
 47/2012/US ZŠ, POH ŠJ, SV Strava OK BIO kat.E  18.04.2012  56,37
 48/2012/US SPŠ Snina Strava OK veľký futbal SŠ  25.04.2012  104,00
 49/2012/US Osobná dop.J.Galanda Preprava žiakov ZU CVČ  26.04.2012  86,40
 50/2012/US Hotel KAMEI Rekondičný pobyt  19.04.2012  450,00
 51/2012/US Štefan Hanc Údržbárske práce  26.04.2012  180,00
 52/2012/US SPŠ Snina Strava RK veľký futbal SŠ  30.04.2012  110,00
  1/2012/IO Jiri Svoboda, Štetí Materiál na krúžkovú činnosť 30.04.2012 62,14
 53/2012/US ZŠ, Ul. budovateľská ŠJ, SV Strava OK minifutbal ZŠ ch  02.05.2012  68,47
 54/2012/US Decomp, s.r.o., Snina Repas tonerov HP  03.05.2012  75,00
 55/2012/US ZŠ, Ul. budovateľská ŠJ, SV Strava OK veľký futbal ZŠ  07.05.2012  130,04
 56/2012/US ZŠ, Ul. Komenského ŠJ, SV Strava OK vybíjanej ZŠ d  09.05.2012  105,43
 57/2012/US ZŠ, Ul. budovateľská ŠJ, SV Strava OK malý futbal chlapci ZŠ
 14.05.2012  153,61
 58/2012/US ART-MEDIA SK, Snina Potlač tričiek  15.05.2012  30,00
 59/2012/US ART-MEDIA SK, Snina Potlač tričiek  15.05.2012  67,20
 60/2012/US ZŠ, Ul. budovateľská ŠJ, SV Strava OK malý futbal ZŠ d  16.05.2012  80,30
 61/2012/US ZŠ, POH ŠJ, SV Strava OK BIO kat.D  22.05.2012  36,17
 62/2012/US Decomp, s.r.o., Snina Repas tonera HP  22.05.2012  25,00
 62/2012/US-A Decomp, s.r.o., Snina Repas tonerov HP  22.05.2012  120,00
 63/2012/US DIAMIR SPORT, s.r.o., HE Tovar podľa vlastného výberu
 30.05.2012  56,40
 64/2012/US ZŠ, Ul. študentská SV Strava KM vybíjaná žiačok ZŠ  05.06.2012  73,56
 65/2012/US ZŠ, Ul. Komenského ŠJ, SV Strava KM vybíjanej ZŠ d  05.06.2012  75,89
 66/2012/US Mesto Snina Prenájom MsŠH
 05.06.2012  78,00
 67/2012/US Decomp, s.r.o., Snina Servis PC siete a kamer. systému
 05.06.2012  300,90
 68/2012/US Lucia Bodnárová, Snina
Tovar podľa vlastného výberu
 07.06.2012 54,40
 69/2012/US Decomp, s.r.o., Snina Repas tonera HP  12.06.2012  25,00
 70/2012/US Róbert Pčola, Snina Údržbárske práce  17.07.2012   277,50
 71/2012/US M. Lieskovský, Snina Údržbárske práce
 26.07.2012   489,00
 72/2012/US VIVA – M. Demčák Výroba nábytku  15.08.2012   354,98
 73/2012/US RETURN – Z. Čopák, SV Potlač tričiek  20.08.2012    99,00
 74/2012/US Obec Ulič
Ubytovanie a stravovanie – let. kemp
 27.08.2012 99,90
 74/2012/US-A Osobná dop.J.Galanda Preprava osôb – výlet Vysoké Tatry
 12.09.2012 430,20
 75/2012/US VIVA – M. Demčák Oprava knihovničky
 10.09.2012 82,00
 76/2012/US Decomp, s.r.o., Snina Repas tonera HP  10.09.2012   227,29
 77/2012/US ART-MEDIA SK, Snina Potlač tričiek, tlač diplomov, štítkov
 11.09.2012   240,00
 78/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Košice a späť
 20.09.2012   253,80
  2/2012/IO ŠP Lukasport Materiál na krúžkovú činnosť  27.09.2012  61.19
 79/2012/US SPŠ Snina Balíčky OK cezpoľný beh
 04.10.2012   124,50
 80/2012/US ANJEL-metr. textil, Košice Látky podľa vlastného výberu
 08.10.2012    90,48
 81/2012/US Decomp, s.r.o., Snina Nákup kancelárskych potrieb
 09.10.2012   722,10
 82/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Snina – L. Mikuláš
 24.10.2012   648,40
 83/2012/US M. Sidorová, Snina Šitie kostýmov pre ZÚ Mažoretky
 29.10.2012   522,00
 84/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Snina – Poprad a späť  26.10.2012   501,60
 85/2012/US SPŠ Snina Balíčky – technická olympiáda
 06.11.2012    42,00
 86/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Snina – Brekova späť  07.11.2012 198,00
 87/2012/US VIVA – M. Demčák Pracovné stoly
 12.11.2012   574,98
 88/2012/US VIVA – M. Demčák Nadstavce na skriňu
span>
 12.11.2012   349,98
 89/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Snina – N. Sedlica  16.11.2012   118,80
 90/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Snina – Sabinov  16.11.2012 264,60
 91/2012/US Decomp, s.r.o., Snina Repas tonerov podľa špecifikácie
 20.11.2012  206,00
 92/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Snina – Humenné  20.11.2012  66,00
 93/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Snina – Humenné  20.11.2012  64,80
 94/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Snina – Humenné  20.11.2012   129,60
 95/2012/US GAMECO Snina Preprava ZÚ Snina – Humenné  20.11.2012  64,80
 96/2012/US Decomp, s.r.o., Snina Montáž kamerového systému
 22.11.2012   253,00
  3/2012/IO Opitec hobbyfix  Učebné pomôcky  28.11.2012 200,73
  4/2012/IO Krídla, s.r.o. Humenné  Čistiace potreby  04.12.2012 211,06
 97/2012/US Anna Plišková, Snina  Pracovné oblečenie, pracovná obuv
 05.12.2012   100,10
 98/2012/US Marián Klepco, K. Roztoka
 Montáž vertikálnej žalúzie
 05.12.2012    98,00
  5/2012/IO Prospektor Shop, Košice  Materiál na krúžkovú činnosť  10.12.2012 113,15
 99/2012/US SPŠ Snina  Balíčky – olympiáda SJaL
 11.12.2012  30,00
 100/2012/US RETURN, Snina  Tričká s potlačou
 11.12.2012  180,00
 101/2012/US GAMECO Snina  Preprava ZÚ Snina – Košice a späť  12.12.2012   248,40
 102/2012/US Nábytok – Lagúna štýl,Snina  Nábytok
 12.12.2012   540,00
 103/2012/US VIVA – M. Demčák  Skrinky na prezuvky – 2 ks
 12.12.2012   639,98
 104/2012/US VIVA – M. Demčák  Lavica s vešiakmi, lavica
 12.12.2012   364,00
 105/2012/US VIVA – M. Demčák  Konferenčný stôl, skrinky
 12.12.2012   308,99
 006/2012/T Krídla, s.r.o., Humenné  Kancelársky papier  12.12.2012 95,18
  6/2012/IO Ševt, a.s. B.Bystrica  Diplomy  13.12.2012 131,63
 106/2012/US Marián Klepco, K. Roztoka  Montáž vertikálnej žalúzie  14.12.2012   196,00
  7/2012/IO Krídla, s.r.o., Humenné  Učebné pomôcky  16.12.2012  198,97
 107/2012/US Štefan Hanc  Údržbárske a maliarske práce  17.12.2012  450,00
 108/2012/US Decomp, s.r.o., Snina  Servisné práce PC siete
 17.12.2012   283,10
  8/2012/IO Šport Slavo, Šahy  Učebné pomôcky  17.12.2012  280,00
 110/2012/US  ART-MEDIA SK, Snina  Potlač tričiek pre členov ZÚ
 17.12.2012  73,60
  9/2012/IO  Zega, s.r.o.  Učebné pomôcky  19.12.2012 68,10
 111/2012/US  Katsudo, Prešov
 Učebná pomôcka
 19.12.2012  126,80
  10/2012/IO  Dema Senica,a.s.  Učebné pomôcky  19.12.2012  430,86
  11/2012/IO  Trinet corp., s.r.o. KNM  Športové potreby  19.12.2012  379,39