Dokumenty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – školský rok 2017/18

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – školský rok 2016/17

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – školský rok 2015/16

Plán práce Centra voľného času v Snine na šk. rok 2015/16

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – šk. rok 2014/15

Plán práce Centra voľného času v Snine na šk. rok 2014/15

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti – šk. rok 2013/14

Výsledkové listiny predmetových súťaží

Plán práce Centra voľného času v Snine – šk. rok 2013/14

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti – šk. rok 2012/13

Plán práce Centra voľného času v Snine – šk. rok 2012/13

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti – šk. rok 2011/12

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti – šk. rok 2010/11

Výchovný program Centra voľného času v Snine