Č.zmluvy  Dodávateľ

Názov

Účinná od

Ukončenie

 1/2012 KRIDLA s.r.o. Rámcová dohoda  12.01.2012 12.01.2013
408/2012 ZŠ Budovateľská

Zmluva o nájme NP

 14.09.2012  31.12.2012
409/2012 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme NP  14.09.2012  31.12.2012
410/2012 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme NP  14.09.2012  31.12.2012
 1/2012 ZŠ POH

Zmluva o výpožičke

 14.09.2012  31.12.2012
 1/2012 ZŠ Komenského

Zmluva o nájme NP  14.09.2012  31.12.2012
 34/2012 KŠÚ Prešov Dohoda  01.10.2012  31.12.2012
  1/2012 ZŠ Komenského Dodatok ku zmluve

 01.10.2012  31.12.2012
 50/2012 Mesto Snina

Zmluva o nájme NP  15.10.2012  31.12.2012
 35/2012 KŠÚ Prešov Dohoda  01.11.2012  31.12.2012
110/2012 MKOS Snina Zmluva o nájme NP  25.10.2012  30.10.2012
36/2012 KŠÚ Prešov Dohoda  25.10.2012  30.06.2013
 35/2012 J. Topor – Top

Zmluva o koncerte

 16.11.2012 16.11.2012
 37/2012 KŠÚ Prešov Dohoda  19.12.2012 31.08.2013
1092012 Datalan, a.s. Zmluva o službách

 19.12.2012 27.12.2012
2/2013 ZŠ POH Zmluva o nájme 08.01.2013 31.01.2013
 1/2013 ZŠ Komenského Zmluva o nájme  08.01.2013  31.01.2013
 14/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme  08.01.2013  31.01.2013
15/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme 08.01.2013  31.01.2013
16/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme 08.01.2013  31.01.2013
2013 ZŠ 1. máj Snina Zmluva o výpožičke 08.01.2013    31.01.2013
31/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme 30.01.2013 31.03.2013
32/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme 30.01.2013 31.03.2013
33/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme 30.01.2013 31.03.2013
3/2013 ZŠ POH Zmluva o nájme 31.01.2013 31.03.2013
2/2013 ZŠ Komenského Zmluva o nájme 31.01.2013 31.03.2013
2013 ZŠ 1. máj Snina Zmluva o výpožičke 31.01.2013 28.02.2013
2013 ZŠ 1. máj Snina Dodatok k ZoN

01.03.2013 30.04.2013
 4/2013 ZŠ POH Zmluva o nájme  27.03.2013   30.06.2013 
 4/2013 ZŠ Komenského Zmluva o nájme  04.04.2013  30.06.2013  
 85/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme  05.04.2013  30.06.2013 
 86/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme  05.04.2013  30.06.2013 
 87/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme  05.04.2013  30.06.2013 
1/2013 ZŠ Budovateľská Dodatok k zmluve  30.04.2013 30.06.2013

1/2013 ZŠ POH Dodatok k zmluve  30.04.2013  30.06.2013 
1/2013 AMARE, o.z. Dohoda  23.09.2013  23.06.2014 
07/2013 ZŠ Komenského Zmluva o nájme  23.09.2013  30.06.2014 
06/2013 ZŠ 1. mája Zmluva o nájme  24.09.2013  30.06.2014 
323/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme  24.09.2013  30.06.2014 
04/2013 ZŠ Študentská Zmluva o nájme  24.09.2013  30.06.2014 
03/2013 ZŠ POH Zmluva o nájme  24.09.2013  30.06.2014 
1/2013 abiX, s.r.o. Rámcová dohoda  17.09.2013 31.05.2014
258/2013/OS OÚ Prešov Dohoda  27.09.2013 31.12.2014
331/2013 ZŠ Budovateľská Zmluva o nájme  11.10.2013 30.06.2014
05/2013 MŠ Duk. hrd. Zmluva o nájme  10.10.2013 30.06.2014
06/2013 ZŠ POH Dodatok k zmluve  
77/2013/Pr. Mesto Snina Zmluva o nájme NP  01.10.2013 31.12.2013
271/2013/Os. OÚ Prešov Dohoda  15.10.2013 30.06.2014
352/2013/Os. OÚ Prešov Dohoda  16.10.2013 31.08.2014
Tatry sympatia Zamest. zmluva  
271/2013/Os. Amare, o.z. Zrušenie zmluvy  23.10.2013
Telekom Dodatok k zmluve  04.11.2013
134/2013/MKOS Mesto Snina Zmluva o nájme NP  16.12.2013
2507001894 Uniqa Zmluva o poistenie  29.11.2013
2507001895 Uniqa Zmluva o poistenie  29.11.2013
CUBS plus Zmluva o dielo  31.03.2014