OK Cezpoľný beh ZŠ a SŠ

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl okresné kolo v cezpoľnom behu. Okresného kola sa zúčastnilo 7 družstiev žiakov ZŠ,  6 družstiev žiačok ZŠ ,4 družstvá žiakov a 2 žiačok SŠ. Dĺžka tratí bola pre žiačky ZŠ – 1,5 km, žiakov ZŠ – 3 km, žiačky SŠ – 3 km, žiaci SŠ – 4 km.

Poradie škôl je nasledovné:

kat. žiakov ZŠ   

 1. miesto ŠZŠ Snina
 2. miesto ZŠ Študentská Snina
 3. miesto CZŠ Belá nad Cirochou Snina

kat. žiakov SŠ:

 1. miesto SŠI Snina
 2. miesto CSŠ Snina
 3. miesto SPŠ Snina

kat. žiačok ZŠ:

 1. miesto ŠZŠ Snina
 2. miesto ZŠ P.O .Hviezdoslava Snina
 3. miesto CZŠ Belá nad Cirochou

kat. žiačok SŠ:

 1. miesto Gymnázium Snina
 2. miesto CSŠ Snina

 

Poradie jednotlivcov:

 

žiaci ZŠ:                                                                                                žiaci SŠ:

 1. miesto T. K. ŠZŠ Snina                                      1. miesto P. R.  CSŠ Snina
 2. miesto P. H. Snina                                              2. miesto F. G.  SŠI Snina
 3. miesto S. S. CSŠ Snina                                       3. miesto A. O.  SPŠ Snina

 

žiačky ZŠ:                                                                                               žiačky SŠ:

 1. miesto J. J. POH Snina                                           1. miesto M. M.  Gym.
 2. miesto D. H. ŠZŠ Snina                                          2. miesto Z. A.  CSŠ Snina
 3. miesto A. B. Študentská Snina                               3. miesto O. T. Gym.

 

Postup do krajského kola si vybojovali víťazné družstvá a jednotlivci na prvých miestach.