Mini olympiáda

Krásne slnečné dopoludnie doprialo žiakom Špeciálnej základnej školy zúčastniť sa prvej mini olympiády zorganizovanej Centrom voľného času. Každá trieda zastupovala jeden štát, súťažilo sa v siedmych disciplínach, najväčší úspech malo preťahovanie lanom. Členovia mládežníckeho a žiackeho parlamentu dozerali na jednotlivých stanovištiach na dodržiavanie pravidiel. Vyhodnocovalo sa v dvoch kategóriách, radosť z úspechu bolo vidno na všetkých tvárach. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník.