Prednes poézie, prózy a vlastnej tvorby v nemeckom jazyku

Projekt  Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku zahŕňa aj súťaž v prednese. poézie, prózy a vlastnej tvorby v nemeckom jazyku. Dňa 4.6.2019 sa v CVČ zišlo 22 milovníkov tohto jazyka zo ZŠ a OG nášho okresu. Najväčšie zastúpenie žiakov bolo v kategórii poézia, veľmi milo prekvapili dvaja žiaci vlastnou tvorbou. Na základe verdiktu odbornej poroty organizátor odmenil súťažiacich, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej kategórii.