Víkend otvorených parkov a záhrad

  1. Jún 2019 – krásne slnečné počasie, pekná akcia v sninskom kaštieli a jeho okolí. Mestské kultúrne a osvetové stredisko pripravilo pre širokú verejnosť podujatie pre dospelých a deti, na ktorej participovalo aj naše CVČ. Spolu so Správou NP Poloniny sme pripravili pre deti (a ich rodičov) cestu rozprávkovým parkom. Za takmer 2 hodiny sa parkom prešli stovky zvedavých a súťaže chtivých detí. Na siedmich stanovištiach ich vítali známe rozprávkové postavy (členovia žiackeho parlamentu) so zaujímavými úlohami. Po ich splnení dostali od grófky v kaštieli sladkú odmenu.