Malý futbal ml. žiakov ZŠ – ŠP Slovenskej sporiteľne

Malý futbal ml. žiakov ZŠ – ŠP Slovenskej sporiteľne

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo okresné kolo v malom futbale ml. žiakov základných škôl. Hralo sa na ihrisku MFK v Snine. Jednotlivé zápasy rozhodoval Sergej Cilip.

Poradie :
1. miesto ZŠ Študentská
2. miesto ZŠ POH Snina
3. miesto ZŠ Komenského Snina

Do krajského kola postúpila ZŠ Študentská Snina.