OK Biologickej olympiády kat. D

Kategória D tejto olympiády je určená žiakom 6. a 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka OG. V prípade záujmu môžu súťažiť aj žiaci 5. roč. ZŠ.
Pozostáva z dvoch častí: teoreticko-praktickej a projektovej. Okresné kolo sa konalo v priestoroch ZŠ na Ul. Komenského v Snine za účasti 12 súťažiacich. Vyššie kolá sa v tejto kategórii neorganizujú.