OK Biologickej olympiády kat. E

Biologická olympiáda v kategórii E má tri odbornosti: zoológiu, botaniku a geológiu. Zatiaľ čo o prvé dve je v našom okrese stále záujem, na geológiu sa už niekoľko rokov nikto neprihlásil. Okresného kola BiO E sa tento rok zúčastnilo celkom 13 žiakov. Porota hodnotila tieto tri časti:
zbierku, vedomostný test a identifikáciu rastlín a živočíchov. Do krajského kola postupujú prví dvaja úspešní riešitelia v každej odbornosti. Veríme, že budú úspešne reprezentovať svoju školu a náš okres aj v Prešove. Držíme palce:)