Hľadanie veľkonočného pokladu

Už po štvrtýkrát sme v tomto predveľkonočnom období organizovali pre deti z ŠKD sninských základných škôl pekné zábavno-športové popoludnie spojené s hľadaním veľkonočného pokladu. O veľkom záujme o toto podujatie svedčí aj samotná účasť. Tento rok prišlo do Vihorlatského parku 98 detí – 5 kolektívov z troch ZŠ.

Najprv sa všetky deti rozpŕchli po parku, aby našli čo najviac vajíčok a zajačikov. Najúspešnejší traja z každej skupiny ŠKD boli odmenení.

To však nebolo všetko. V druhej časti mali všetky deti z jednotlivých skupín plniť úlohy na piatich stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili členovia žiackeho parlamentu. Za ich úspešné absolvovanie dostali jeden dielik do skladačky s veľkonočnou tematikou. Všetkým sa darilo,

čoho výsledkom bol aj vyskladaný finálny obrázok. Malú sladkú odmenu si teda zaslúžene odniesli všetci účastníci. Aj keď v tento deň bolo ráno také všelijaké, čo sa počasia týka, napokon, počas akcie, bolo krásne slnečno. Zásluhu na tomto vydarenom podujatí mali, nepochybne, aj členovia žiackeho parlamentu, za čo im patrí veľké poďakovanie. Konkrétne Karin, Sáre, Amálke, Paťke, Aďovi, Peťke, Miške a Adamovi.

Tak vidíme sa opäť o rok …… tešíme sa :)