Človek a kôň

Krásne slnečné dopoludnie nám doprialo spestriť vyučovanie akciou pre deti zo ŠZŠ pod názvom Človek a kôň.  Jazdu si vyskúšali nielen deti no neodolali ani pani učiteľky. Veľká vďaka patrí MVDr. Vladovi  Juškovi a AJC Snina. Ďakujeme:)