Kniha,priateľ človeka

Návšteva mestskej knižnice pre žiakov ŠZŠ bola zorganizovaná pri príležitosti Marec mesiac knihy. Žiaci si vypočuli prednášku o knihách a ich tvorbe, každý ukázal svoju zručnosť v čítaní. Najväčší záujem bol o starú knihu o Snine, kde si prezreli fotografie z minulého storočia.