VODA JE ŽIVOT

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.) trojica organizátorov (Správa NP Poloniny v Stakčíne, Centrum voľného času v Snine a Dom Matice slovenskej v Snine) pripravila pre žiakov 7. ročníka ZŠ a sekundy gymnázií v meste Snina vedomostno-výtvarnú súťaž pod názvom Voda je život. Cieľom súťaže bolo pripomenúť si význam a dôležitosť vody, prehĺbiť vedomosti o tejto vzácnej tekutine, vzbudiť u žiakov potrebu šetriť ňou a neznečisťovať ju.

Súťažili 4-členné družstvá. Podmienkou účasti bolo modré oblečenie, symbolizujúce farbu vody. Súťaž pozostávala z dvoch častí: písomnej – vedomostný test, po ňom nasledovala tvorba plagátu, ktorého súčasťou bola aj vlastná tvorba, báseň na danú tému. Víťazné družstvo si okrem diplomu a cien odnieslo aj putovnú cenu, a to krásnu drevenú maketu kvapky vody.

Výsledky súťaže:

  1. CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina
  2. ZŠ Komenského, Snina
  3. ZŠ Študentská, Snina