OK Chemickej olympiády kat. D

Okresné kolo 55. ročníka Chemickej olympiády, kat. D sme zrealizovali v priestoroch ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

Prví dvaja úspešní riešitelia budú reprezentovať náš okres v krajskom kole v Prešove.

Držíme palce J