Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku

  1. kolo projektu v nemeckom jazyku bolo jednoducho zábavno-súťažné, zamerané predovšetkým na jazykovú zdatnosť súťažiacich. Dva trojčlenné súťažné tímy zo štyroch škôl nášho okresu mali pred sebou tri úlohy – poradiť si s písomným vedomostným testom, v stanovenom časovom intervale napísať čo najviac nemeckých slov na vyžrebované písmenko a opísať organizátorom vybraný obrázok. Toto všetko sa dialo pod drobnohľadom odbornej poroty, ktorá po sčítaní bodov v jednotlivých častiach 2. kola vyšla s týmito výsledkami:
  2. Gymnázium Snina
  3. Gymnázium Snina
  4. ZŠ Komenského, Snina

Srdečne blahoželáme J