OK Dejepisnej olympiády kat. C, D, E, F

Pre milovníkov histórie je táto olympiáda veľkou príležitosťou preveriť svoje vedomosti a porovnať ich so svojimi rovesníkmi. Všetci súťažiaci vo všetkých štyroch vekových kategóriách súťažili v jeden deň. A aj napriek chripkovému obdobiu sa v priestoroch ZŠ na Ul. študentskej v Snine zišlo 30 súťažiacich. Aj v tomto prípade platí, že tí najúspešnejší budú náš okres reprezentovať v krajskom kole, veríme, že úspešne :)