OK Biologickej olympiády kat. C

Samotná Biologická olympiáda má až 4 kategórie: C, D, E, F. „Céčkari“ sa stretli 12. februára v priestoroch ZŠ na Ul. Komenského v Snine, kde súťažili v dvoch častiach – projektovej a teoreticko – praktickej. Okrem žiakov nášho okresu sme v rámci spájania okresov pri nedostatočnom počte súťažiacich v danom okrese privítali aj jednu súťažiacu z okresu Humenné, ktorá obhajovala, a treba povedať, že veľmi úspešne, svoju prácu v projektovej časti tejto súťaže. Tí najúspešnejší v obidvoch častiach budú reprezentovať svoj okres v krajskom kole. Držíme palce:)