Okresné kolo Geografickej olympiády, kat. E, F, G.

Účastníkov olympiády aj tento rok hostila ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine. Konkrétne prišlo v sprievode svojich pedagógov celkom 38 žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov OG, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách. A nuda to veru nebola. V predpísanom časovom limite museli zvládnuť vyriešiť úlohy hneď v troch častiach: monotematickej teoretickej časti, praktickej časti a riešili aj miestnu krajinu.
Ak chcete vedieť, ako sa komu darilo, pozrite si aj výsledkové listiny.