Bedminton žiakov a žiačok základných škôl

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo pre žiakov a žiačky základných škôl okresné kolo v bedmintone. Okresného kola sa zúčastnilo 6 škôl v kategórií žiakov a 6 škôl v kat. žiačok. Jednotlivé zápasy rozhodovali Mgr. Peter Pomykal, Mgr. Gabriel Mikula. Hralo sa v telocvični ZŠ Komenského Snina. Do krajského kola postúpili víťazné družstvá z obidvoch kategórií.
Poradie: viď výsledkové listiny