Matematická olympiáda, kategórie Z5 a Z9

30.1.2019 sa v priestoroch ZŠ na Ul. študentskej v Snine konalo okresné kolo Matematickej olympiády, kategórie Z5 a Z9.  Súťažilo celkom 30 žiakov zo ZŠ nášho okresu, pričom deviatokov bolo iba 7. Kategória Z9 má ďalšie pokračovanie v krajskom kole, kde budú reprezentovať náš okres a svoju školu tí najlepší v OK. Pre piatakov táto súťaž končí okresným kolom.