Šaliansky Maťko J. C. Hronského

25.1.2019 sa v Dome Matice slovenskej v Snine stretli milovníci krásnych slovenských povestí na okresnom kole súťaže
Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Vyhlasovateľom tejto súťaže je už 26 rokom Matica slovenská, na úrovni nášho okresu ju organizačne už niekoľko rokov zabezpečuje CVČ v Snine v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine. Tento rok si porota vypočula celkom 15 súťažiacich v troch kategóriách. Víťaz v každej kategórii postúpil do krajského kola. Držíme palce aj v Prešove :-)