OK Olympiády v anglickom jazyku, kat. 1A, 1B

Predmetová súťaž pre žiakov základných, stredných škôl, osemročných a šesťročných gymnázií, ktorá je rozdelená
až do 8 kategórií. CVČ bolo organizátorom okresného kola kat. 1A, 1B. Celková účasť 18 žiakov z 11 škôl okresu Snina.
Víťazi v obidvoch kategóriách Daniel Derner a Rastislav Repko postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce v Prešove :)