OK Technickej olympiády, kat. A, B

Aj tento rok „prichýlila“ účastníkov okresného kola Technickej olympiády, kat. A, B Stredná priemyselná škola v Snine. V kategórii A súťažili dvojice 8. a 9. ročníka ZŠ, kategória B je súťaž jednotlivcov a je určená žiakom 6. a 7. ročníka ZŠ. Táto súťaž spočíva v riešení vedomostných testov a praktických úloh. A práve praktická časť tejto olympiády si vyžaduje priestor na to určený (dielňu) a celý rad pomôcok, náradia. Vďaka ústretovosti a pomoci vedenia tejto školy a jej zamestnancov mali súťažiaci k dispozícii všetko to, čo potrebovali. Ďakujeme….:)