OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kat. C

Pod dohľadom odbornej poroty v zložení Mgr. Soňa Frimmerová, Mgr. Ivana Karasová a Mgr. Darina Dzubová si v stredu 28.11.2018 zmeralo sily zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C 7 žiakov z nášho okresu. Táto kategória je určená žiakom 8. a 9. roč. ZŠ a žiakom 5. a 6. roč. osemročných gymnázií. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Úspešným riešiteľom je ten súťažiaci, ktorý v celkovom bodovaní dosiahol minimálne 40 bodov.