Workshop na tému 100 rokov republiky.

Workshop na tému 100 rokov republiky pripravil pre svojich rovesníkov člen mládežníckeho parlamentu Juraj Danko.
K obrazovej prezentácii pridal podrobný výklad o tom, ako sa rodila a vyvíjala demokracia u nás od roku 1918, aké udalosti tomu predchádzali.