Z úcty k šedinám – PORTRÉT

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v CVČ uskutočnila výtvarná súťaž zameraná na portrét. Všetci súťažiaci mali rovnaké podmienky – výkres formátu A4, kresba ceruzkou a čas 120 minút. Všetkým sa mimoriadne darilo, o čom svedčí aj výsledok ich snaženia – krásne, zaujímavé portréty. Porota rozhodla o takomto poradí najkrajších prác:

1. Veronika K.

2. Tamara Ch.

2. Simona H.
3. Tamara J.
3. Michaela B.