Author Archive

HALLOWEEN PARTY

29.10.2013 HALLOWEEN PARTY – popoludnie plné zábavy, tanca a súťaží pre členov ZÚ.

Stolný tenis OK 2013 SŠ

28.10.2013 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok stredných škôl.

Liga v šachu 5.ročník

21.10.2013 sa uskutočnilo 1. kolo dlhodobej ligy v šachu dievčat a chlapcov ZŠ.

Dvere do Polonín

Dňa 6.10.2013 sa členovia mládežníckeho a žiackeho parlamentu pri CVČ Snina aktívne zapojili do..

Cezpoľný beh ZŠ a SŠ

Dňa 4.10.2013 sa uskutočnilo obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl.