Author Archive

Memoriál Juraja Mochorovčáka v šachu

Na počesť učiteľa, kolegu a skvelého šachistu Juraja Mochorovčáka sa tento rok konal už 11. ročník memoriálu v šachu žiakov v kategórii 1. – 5. ročník základných škôl. Turnaj sa odohral v priestoroch ZŠ

Malý futbal ml. žiakov ZŠ – ŠP Slovenskej sporiteľne

Malý futbal ml. žiakov ZŠ – ŠP Slovenskej sporiteľne Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo okresné kolo v malom futbale ml. žiakov základných škôl. Hralo sa na ihrisku MFK v

Mini futbal žiačok a žiakov ZŠ

Mini futbal žiačok a žiakov ZŠ Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo okresné kolo v mini futbale žiačok a žiakov ZŠ. Podujatia sa zúčastnilo päť škôl. Hralo sa na ihrisku

OK Biologickej olympiády kat. D

Kategória D tejto olympiády je určená žiakom 6. a 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka OG. V prípade záujmu môžu súťažiť aj žiaci 5. roč. ZŠ. Pozostáva z dvoch častí: teoreticko-praktickej a

OK Biologickej olympiády kat. E

Biologická olympiáda v kategórii E má tri odbornosti: zoológiu, botaniku a geológiu. Zatiaľ čo o prvé dve je v našom okrese stále záujem, na geológiu sa už niekoľko rokov nikto neprihlásil. Okresného kola BiO