Author Archive

PEXESOVÝ KRÁĽ /PEXESOVÁ KRÁĽOVNÁ

Dňa 12. 6. 2019 sme na oddelení EKaSV zorganizovali 4. ročník obľúbenej súťaže pre mladších žiakov sninských základných škôl Pexesový kráľ / Pexesová kráľovná. Konkrétne 20 jednotlivcov (12 dievčat a 8 chlapcov) zo štyroch ZŠ

Florbal žiakov a žiačok základných škôl

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo v tomto školskom roku 5.ročník dlhodobej ligy vo florbale žiakov a 6. ročník dlhodobej ligy vo florbale žiačok ZŠ.  V súťaži v kat. chlapcov súťažilo sedem základných škôl a v kat. dievčat

Dlhodobá liga v šachu

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo pre žiačky a žiakov základných škôl Sniny a okolia už 11. ročník dlhodobej ligy v šachu.  Samotná súťaž sa začala v mesiaci október 2018 a vyvrcholila v mesiaci máj posledným 8.

Mini olympiáda

Krásne slnečné dopoludnie doprialo žiakom Špeciálnej základnej školy zúčastniť sa prvej mini olympiády zorganizovanej Centrom voľného času. Každá trieda zastupovala jeden štát, súťažilo sa v siedmych disciplínach, najväčší úspech malo preťahovanie lanom. Členovia mládežníckeho a žiackeho

Prednes poézie, prózy a vlastnej tvorby v nemeckom jazyku

Projekt  Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku zahŕňa aj súťaž v prednese. poézie, prózy a vlastnej tvorby v nemeckom jazyku. Dňa 4.6.2019 sa v CVČ zišlo 22 milovníkov tohto jazyka zo ZŠ a OG nášho okresu. Najväčšie zastúpenie žiakov bolo