Author Archive

Dlhodobá liga v šachu

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo pre žiačky a žiakov základných škôl Sniny a okolia už 11. ročník dlhodobej ligy v šachu.  Samotná súťaž sa začala v mesiaci október 2018 a vyvrcholila v mesiaci máj posledným 8.

Mini olympiáda

Krásne slnečné dopoludnie doprialo žiakom Špeciálnej základnej školy zúčastniť sa prvej mini olympiády zorganizovanej Centrom voľného času. Každá trieda zastupovala jeden štát, súťažilo sa v siedmych disciplínach, najväčší úspech malo preťahovanie lanom. Členovia mládežníckeho a žiackeho

Prednes poézie, prózy a vlastnej tvorby v nemeckom jazyku

Projekt  Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku zahŕňa aj súťaž v prednese. poézie, prózy a vlastnej tvorby v nemeckom jazyku. Dňa 4.6.2019 sa v CVČ zišlo 22 milovníkov tohto jazyka zo ZŠ a OG nášho okresu. Najväčšie zastúpenie žiakov bolo

Víkend otvorených parkov a záhrad

Jún 2019 – krásne slnečné počasie, pekná akcia v sninskom kaštieli a jeho okolí. Mestské kultúrne a osvetové stredisko pripravilo pre širokú verejnosť podujatie pre dospelých a deti, na ktorej participovalo aj naše CVČ. Spolu so Správou NP

Duchnovičov Prešov

Dňa 24.5.2019 sa priestoroch Klubu kultúry Starina uskutočnilo okresné kolo jubilejného 20. ročníka súťaže v umeleckom prednese v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov, tentokrát s bohatou účasťou až 50 súťažiacich zo základných a materských škôl nášho okresu. Táto súťaž